Publicēts: 25.10.2022.
Einars Repše

Einars Repše, Latvijas Bankas prezidents (1991–2001), simtgades reizē dalās atmiņās par nacionālās centrālās bankas atjaunošanas posmu un saviem līdzgaitniekiem. Par viņu neatsveramo ieguldījumu modernas centrālās bankas izveidē Latvijā, kuras vadzvaigzne ir stabila nauda.

Priekšdarbi Latvijas Bankas atjaunošanai, īstenošana

Video īsumā

  • Pie Latvijas Bankas pārtapšanas deviņdesmitajos godam strādājuši vairāki simti cilvēku. Cieņa un paldies visiem, ja arī katru vārdā nepiesaucam!
  • Veiksmīgi demontēta padomju plānsaimniecību apkalpojoša kārtība, ne dienu nepārtraucot nodrošināt naudas apriti tautsaimniecībā.
  • Priekšdarbi, kas pārejai uz neatkarīgu modernu centrālo banku tika veikti vēl pirms Latvijas neatkarības atgūšanas, bija centrālās bankas pārņemšana no PSRS valsts bankas: skaidras naudas aprite, pāreja uz Latvijas rubli kā pagaidu naudu, personāla komplektēšana.
  • Prezidenta vietnieks Alfrēds Bergs-Bergmanis.

Nākamā epizode Top neatkarīga centrālā banka brīvā valstī.