Publicēts: 23.10.2017. Aktualizēts: 30.10.2017.

1992. gada 4. maijā Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja, kuras sastāvā bija Ministru padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis, Latvijas Bankas prezidents Einars Repše un Augstākās padomes Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kehris, pieņēma lēmumu Nr. 1 "Par Latvijas rubļa ieviešanu apgrozībā".

Lai īstenotu Latvijas ekonomisko patstāvību, veicinātu Latvijas pāreju uz tirgus ekonomiku un ierobežotu augošo inflāciju, bija nepieciešams jau pirms lata atjaunošanas radīt pamatus nacionālajai naudas sistēmai. 1992. gada 4. maijā Latvijas Republikas Naudas reformas komiteja, kuras sastāvā bija Ministru padomes priekšsēdētājs Ivars Godmanis, Latvijas Bankas prezidents Einars Repše un Augstākās padomes Ekonomikas komisijas priekšsēdētājs Ojārs Kehris, pieņēma lēmumu Nr. 1 "Par Latvijas rubļa ieviešanu apgrozībā". Ar 1992. gada 7. maiju Latvijas Republikas teritorijā tika izlaistas Latvijas Bankas pagaidu naudas zīmes – Latvijas rubļi 1, 5, 20, 50, 200 un 500 rubļu nominālvērtībā (attiecīgi ar septembri un novembri – arī 2 un 10 Latvijas rubļu nominālvērtībā) –, kas atradās apgrozībā paralēli esošajām PSRS Valsts bankas un Krievijas Federācijas naudas zīmēm attiecībā 1 : 1. Ar 1992. gada 20. jūliju Latvijas rublis kļuva par vienīgo oficiālajā apgrozībā esošo maksāšanas līdzekli Latvijas Republikas teritorijā.

Latvijas rubļa banknošu autors ir mākslinieks Kirils Šmeļkovs.