Publicēts: 25.01.2011.
Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. latu) 2010 Q2 3 142.8 3 340.2
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2010 Q2 -2.1 -18.1Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. latu) 2010 Q2 3 142.8 3 340.2
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2010 Q2 -2.1 -18.1