Publicēts: 02.03.2018.

Latvijas Banka ir atguvusi “ABLV Bank” pagājušajā nedēļā izsniegtos ārkārtas likviditātes aizdevumus 297.2 milj. eiro kopapjomā. Aizdevuma līgumi izbeigti pirms termiņa pēc Latvijas Bankas iniciatīvas, ņemot vērā "ABLV Bank" pašlikvidācijas procesa ierosināšanu, kā rezultātā ir zudis ārkārtas likviditātes aizdevuma sākotnējais mērķis.

Latvijas Banka par aizdevuma izmantošanas laiku ir saņēmusi procentu maksājumus, papildinot savus ienākumus. Savukārt visi “ABLV Bank” ieķīlātie vērtspapīri tiks atdoti šai bankai.

“Ceram, ka veiksmīgie aizdevumu darījumi vairos sabiedrības uzticību Latvijas Bankas darbam un spējai atbildīgi rīkoties ar valsts līdzekļiem. Tā arī bija laba iespēja plašākam cilvēku lokam uzzināt par vēl vienu nacionālās bankas funkciju – monetārajām operācijām un likviditātes nodrošināšanu banku sektorā,” uzsvēra Latvijas Bankas preses sekretārs Jānis Silakalns.

Pagājušajā nedēļā Latvijas Banka izsniedza "ABLV Bank" likviditātes aizdevumus 297.2 milj. eiro kopapjomā. Centrālās bankas aizdevums pret ķīlu bankai var tikt izsniegts gadījumos, kad tai, izmantojot standarta instrumentus, ir radušās īslaicīgas grūtības iegūt nepieciešamos naudas līdzekļus no citiem finanšu tirgus dalībniekiem. Tā ir viena no centrālo banku funkcijām – sniegt bankām īslaicīgu likviditātes atbalstu apstākļos, kad tām nav citu finanšu resursu avotu.

Ārkārtas likviditātes aizdevuma izsniegšana tiek veikta, izmantojot tieši tādus pašus principus, kādi tiek izmantoti centrālās bankas standarta aizdevumu operācijām: centrālās bankas nauda apmaiņā pret adekvātu ķīlu.