Publicēts: 26.03.2013. Aktualizēts: 06.06.2013.

Frankfurtē pie Mainas
16. oktobris - 15. novembris, 2013

Eiropas pamats ir kopīgas idejas un vērtības, kā arī bezgalīgi bagāta kultūra, ko veido atsevišķu valstu un reģionu tradīcijas. Atbilstoši Eiropas Savienības devīzei – “Vienoti dažādībā” – ECB EIROPAS KULTŪRAS DIENAS vienlīdz lielā mērā ataino gan Eiropas vienotību, gan dažādību.

Ik gadu ECB EIROPAS KULTŪRAS DIENAS veltītas citai Eiropas Savienības dalībvalstij. Rudens mēnešos Frankfurte pie Mainas kļūst par vietu, kur norisinās daudzi augstas kvalitātes mākslas pasākumi, kas aptver visdažādākos žanrus – no mūzikas, dejas un teātra līdz lekcijām par mākslu un izstādēm, literārajiem pasākumiem un filmām, kā arī pasākumiem bērniem. ECB organizē KULTŪRAS DIENAS kopā ar attiecīgajā gadā izvēlētās valsts nacionālo centrālo banku, saņemot atbalstu no daudziem partneriem, kam svarīga Eiropas mākslas un kultūras popularizēšana.

2013. gadā ECB EIROPAS KULTŪRAS DIENAS būs veltītas Latvijai un tiks rīkotas sadarbībā ar Latvijas Banku.

Latvijas kultūras dienu programmā iekļautais pasākumu kopums ir daļa no mūsdienu Latvijas kultūras ainavas – tas, ko mēs uzskatām par svarīgu un interesantu, tas, ar ko vēlamies dalīties. Piekrītot uzskatam, ka kultūras izpausmju pamatsastāvdaļa ir vēstījums kā komunikācijas pirmelements, Latvijas kultūras dienu veidotāji ir priecīgi un lepni par iespēju potenciālajam skatītājam un klausītājam piedāvāt jaunu informācijas lauku. 2013. gada rudenī Latvija vērs durvis Frankfurtei un vienlaikus visai Eiropai, kuras sastāvdaļa esam un kuras kultūras apritē Latvijai ir sava neatkārtojama balss.

{phocagallery view=category|categoryid=2|limitstart=0|limitcount=0|detail=6|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|imageordering=1}

 

Kultūras dienu programma

Atbalstītāji: