Publicēts: 01.01.2013.

Izmēri: diametrs - 21.75 mm, svars - 4.80 g
Materiāls: vara un niķeļa sakausējums
Kalta 2007. g. Münze Österreich (Austrija)
Mākslinieki: Arvīds Priedīte (grafiskais dizains), Jānis Strupulis (plastiskais veidojums).

Averss Reverss


Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas lielā valsts ģerboņa attēls, zem tā gadskaitlis 2007. Monētas augšā puslokā uzraksts LATVIJAS, apakšā - REPUBLIKA.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā pūcessaktas attēls, no tā pa kreisi - skaitlis 1, pa labi - uzraksts LATS.

Monētas josta
Divi uzraksti LATVIJAS BANKA, atdalīti ar rombveida punktiem.

Lielās, ar sudrabu platētās pūcessaktas bija izplatītas baltu cilšu (latgaļu, zemgaļu un kuršu) apdzīvotajā teritorijā vidējā dzelzs laikmeta otrajā pusē (8. un 9. gs.) un tika izmantotas vīriešu virsdrēbju aizdarei. Tagadējā Latvijas teritorijā atrasts aptuveni 30 pūcessaktu (t.sk. 20 - latgaļu), dažas - arī tagadējās Lietuvas un Igaunijas teritorijā. To pagatavošanai bija nepieciešama izcila amata prasme, un process bija ļoti darbietilpīgs. Pūcessaktas atrastas tikai bagātu ļaužu apbedījumos un uzskatāmas par sava laika prestiža priekšmetu. Kultūras mantojuma spilgtā liecība tagad padara daudzveidīgāku 1 lata apgrozības monētu klāstu.