en
Aktualizēts: 25.03.2020

Reālā laika maksājumu sistēma, ko  ES bankas izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem.

Eiro maksājumu sistēma TARGET (saīsinājums no Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) ir reālā laika maksājumu sistēma, ko Eiropas Monetārās savienības ietilpstošās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu centrālās bankas kopā ar Eiropas Centrālo banku (ko apzīmē kā "Eirosistēma") izmanto, lai īstenotu kopīgu monetāro politiku un veicinātu eiro maksājumu sistēmas raitu darbību. ES bankas šo sistēmu izmanto finanšu tirgu norēķiniem, kā arī liela apjoma un steidzamiem klientu maksājumiem.

TARGET2 sistēma tiek izmantota kopš 2007. gada, nodrošinot efektīvu maksājumu iespējas Eiropā un rada iespēju tālākai finanšu infrastruktūru integrācijai Eiropā. TARGET2 sistēmas priekšrocības - izveidota vienota tehniskā platforma, kas nodrošina vienādus nosacījumus visās TARGET2 sistēmai pievienojušajās valstīs un iespēju pievienot tai jaunas dalībvalstis (plašāka informācija ECB mājas lapā). Eirosistēma kopā ar tirgus dalībniekiem ir uzsākusi sagatavošanās darbus, lai 2021. gadā uzsāktu modernizētas TARGET sistēmas izmantošanu.

Juridiski un operacionāli katrā dalībvalstī, kas pievienojas TARGET2 sistēmai, tiek saglabāts decentralizācijas princips. TARGET2-Latvija sistēma darbību uzsāka 2007. gada 19. novembrī, un Latvijas komercbankas, Latvijas Banka un Valsts kase tai pievienojas kā tiešie dalībnieki. Norēķinus TARGET2-Latvija sistēmā veic arī papildsistēmas: Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS) un SIA "Worldline Latvia". TARGET2-Latvija sistēma saviem dalībniekiem nodrošina efektīvu, ātru un drošu infrastruktūru eiro maksājumu veikšanai, norēķiniem izmantojot Latvijas Bankas naudas līdzekļus.

TARGET2-Latvija dalībnieku saraksts

Aktualizēts 17.03.2020.

Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" BLIBLV22
AS BlueOrange Bank CBBRLV22
Akciju sabiedrība "Citadele banka" PARXLV22
Luminor Bank AS RIKOLV2X; NDEALV2X
AS Expobank  LATCLV22
Latvijas Banka LACBLV2X
Signet Bank AS LLBBLV2X
Akciju sabiedrība "LPB Bank" LAPBLV2X
AS "Industra Bank" MULTLV2X
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā OKOYLV2X
AS "PrivatBank" PRTTLV22
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka" RIBRLV22
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka" RTMBLV2X
Rigensis Bank AS RGNSLV22
AS "SEB banka" UNLALV2X
Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle HANDLV22
"Swedbank" AS HABALV22
Valsts kase TRELLV22
AS IBS "Renesource Capital" IRCALV22Papildsistēmas

Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma
SIA "Worldline Latvia"

Video

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem. Šāda maksājumu sistēma būtiski veicina finanšu sektora attīstību valstī, nodrošinot bezskaidrās naudas norēķinus starp bankām. Latvijas Banka uztur divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro, t.sk. arī zibmaksājumi.