Publicēts: 12.08.2013. Aktualizēts: 28.10.2022.

Lai iegūtu Eiropas Centrālās bankas publicētos eiro atsauces kursus XML formātā, nepieciešams norādīt savā programmā vai skriptā šādu adresi: https://www.bank.lv/vk/ecb.xml Norādot šo adresi, Jums tiks nosūtīti aktuālie kursi.

Ja nepieciešams iegūt eiro atsauces kursus par kādu no iepriekšējiem datumiem, tad kā parametrs norādāms datums 'yyyymmdd' formātā. Piemēram, lai iegūtu 2005. gada 23. marta eiro atsauces kursu, adrese veidojama šādi: https://www.bank.lv/vk/ecb.xml?date=20050323

Ja, ņemot vērā, ka Eiropas Centrālās bankas kursa maiņa notiek dienas beigās (parasti - plkst. 17.00, bet interneta vietnē tie parādās līdz plkst. 18.00), nepieciešams iegūt valūtas kursus par kādu noteiktu datumu un laiku, kā parametrs norādāms datums 'yyyymmdd' formātā un laiks 'hhmmss' formātā. Piemēram, lai iegūtu 2005. gada 23. marta eiro atsauces kursus dienas sākumā (plkst. 9.00), adrese veidojama šādi: https://www.bank.lv/vk/ecb.xml?date=20050323T090000 Ja parametros uzrādīts laiks līdz plkst. 18.00, tad tiek atgriezts iepriekšējās dienas kurss, bet sākot ar plkst. 18.01 - tajā dienā publicētais kurss.

Eiropas Centrālās bankas publicētie eiro atsauces kursi ir pieejami, sākot ar 1999. gada 4. janvāri.

Lai aplūkotu saņemamo datu struktūru, izmantojiet pārlūkprogrammu (adreses laukā norādot adresi https://www.bank.lv/vk/ecb.xml) vai nospiediet šeit.

XML faila struktūra atbilst šai XSD shēmai