Publicēts: 03.11.2022. Aktualizēts: 22.03.2023.

Īsumā

 • Rīga šodien būs Eiropas finanšu galvaspilsēta, jo mūsu tradicionālā tautsaimniecības konference būs ar izcilu sastāvu – Kristīne Lagarda, centrālo banku vadība, profesori
 • Runāsim, kā pieņemt labus, kvalitatīvus lēmumus nākamām simtgadēm
 • Bijušo krīžu izpratne palīdz vadīt nākamās krīzes
 • Ukrainas kara ietekmes krīzi nevar risināt ar monetāro politiku – jautājumu loks būs plašs, iziesim ārpus centrālās bankas atbildības jomām
 • Risks inflācijai iesakņoties augsts, monetārās politikas rīcība skaidra – jāceļ likmes; Ilgstoša inflācija rada krietni lielākas sāpes
 • Energoresursu un pārtikas cenu kāpums liek palīdzēt noteiktām īpašām grupām, mērķētai fiskālai politikai. Šī saspēle starp monetāro un fiskālo politiku jau notiek un jāstiprina
 • Enerģijas problēmu risinājums ir vēl viens virziens, ir lietas, kas jādara jau šajā brīdī
 • Baltijas valstīm augstāka inflācija, jo atkarība no Krievijas gāzes lielāka, patēriņa grozā apkures, energoresursu, pārtikas īpatsvars lielāks. Mums ātrāk izjūt energoresursu cenu kāpumu, citās valstīs tas notiks tikai nākotnē, jo cenas bijušas fiksētas uz ilgāku laiku
 • Dalība eiro zonā Latvijai dod papildu stabilitāti – 2008. gadā nevarējām aizņemties, bet Covid laikā varējām aizņemties kā eiro zonas valsts
 • Energoresursu cenas šūpina karš un Ukrainas uzvara ir labākā recepte. Mums jāatrod citi enerģijas avoti. Liela daļa no cenu šoka jau iedzīvotāju cenās parādījusies. Tuvākajos gados cenas neatgriezīsies pirmskara līmenī, tās paliks augstas. Energoefektivitāte un citas piegādes ir ļoti svarīgas
 • Procentu likmes vēl augs. Nenoteiktība liela. Bremzēsim inflāciju. Svaigais ASV lēmums celt likmi bremzēs inflāciju arī citviet pasaulē, varbūt Eiropa tāpēc varēs celt mazāk, bet likmes ies uz augšu
 • Kredītu slogs Latvijā ir viens no zemākajiem eiro zonā, mums kāpums būs mazāk sāpīgs.
 • Investīcijas bremzējas nenoteiktības dēļ, recesijas tuvuma dēļ. Aicina uzņēmējus skatīties aiz recesijas
 • Iedzīvotājiem jāpalīdz pārlaist ziemu, bet palīdzības mehānismus visiem, nešķirojot, nevajag – tam nav naudas un tas kurinātu inflāciju, mazinātu konkurētspēju
 • Enerģētika ir galvenā strukturālā problēma, kas risināma jaunajai valdībai
 • Citas risināmas lietas – nevienlīdzība, izglītība, lēnā ekonomikas izaugsme