Publicēts: 17.01.2020.

2020. gada 16. janvārī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir nosūtījusi Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem vispārējo saskaņojumu par FKTK 29.01.2019. normatīvo noteikumu Nr.13 ”Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi” (Noteikumi) 18.1 punktā noteikto izņēmumu piemērošanu.

FKTK atbilstoši Noteikumu 18.3 punktam Noteikumu 18.1 punktā noteikto izņēmumu piemērošanai sniegusi Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem vispārēju saskaņojumu, tādējādi atļaujot Noteikumu 1. punktā minētajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem, kas saņēmuši attiecīgu pieteikumu finanšu darījumam, bez atsevišķas FKTK atļaujas saņemšanas sniegt finanšu pakalpojumus un izpildīt finanšu darījumus Aivaram Lembergam, Ventspils attīstības aģentūrai, Biznesa attīstības asociācijai un Latvijas Tranzīta biznesa asociācijai, kā arī personām, attiecībā uz kurām noteikti finanšu ierobežojumi saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts sankciju regulējumu, kas nepieciešami šādu fizisko personu un fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzībām vai juridisko personu pamata saimnieciskajai darbībai:

1. fiziskām personām: a) pārtika; b) mājokļa īre; c) medikamenti; d) ārstniecības pakalpojumi; e) nodokļi; f) valsts nodevas; g) apdrošināšana apdrošināšanas veidos, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikti par obligātiem; h) komunālie maksājumi (tostarp pārmaksu atmaksāšanas darījumi); i) maksājumi par kredītsaistībām, ko persona, attiecībā uz kuru noteikti finanšu ierobežojumi, uzņēmusies pirms iekļaušanas sankciju sarakstā (tostarp hipotekārais kredīts); j) uzturlīdzekļi bērna vajadzību nodrošināšanai; k) darba algas;

2. juridiskām personām: a) telpu noma; b) gada pārskata revīzijas veikšanas pakalpojumi; c) pamatlīdzekļu noma/uzturēšana/remonts; d) transporta izdevumi saimnieciskās darbības ietvaros; e) darba/speciālā apģērba iegāde un uzturēšana; f) teritorijas/telpu uzkopšana, remonts, uzturēšana; g) saimnieciskā inventāra iegāde (piemēram, ziepes, dvieļi); h) avārijas seku novēršana; i) 1. punktā noteiktie izdevumi, kas attiecināmi uz juridisko personu.

Vienlaikus FKTK sagaida, ka iestāde pirms katra darījuma izpildes veiks papildu pārbaudes, lai atbilstoši Noteikumu 18.2 punktā paredzētajam izvērtētu, vai sniedzamais pakalpojums atbilst Noteikumu 18.1 punktā noteiktajiem izņēmumiem un darījumā nav saskatāmas sankciju apiešanas vai aizdomīga darījuma pazīmes.

Darījumu, kas neatbilst šajā skaidrojumā uzskaitītajiem, bet iestādes ieskatā atbilst Noteikumu 18.1 punktā noteiktajiem izņēmumiem, izpildei nepieciešams saņemt atsevišķu FKTK atļauju. Zināms, ka 2019. gada 9. decembrī ASV Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (Office of Foreign Assets Control, OFAC) noteicis sankcijas pret Aivaru Lembergu, Ventspils Attīstības Aģentūru, Biznesa Attīstības Asociāciju un Latvijas Tranzīta Biznesa Asociāciju. Noteikumi paredz, ka finanšu iestāde nesniedz pakalpojumus klientam, kas ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kā arī neizpilda darījumus, ja tajos iesaistītā puse ir sankciju subjekts atbilstoši ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktajām sankcijām.