Publicēts: 29.09.2022.

Zita Zariņa, Latvijas Bankas padomes locekle

2021. gada septembrī plašāka sabiedrība uzzināja par finanšu nozarē panākto vienošanos par skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Sadarbības memorandu šajā jomā parakstīja Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar plašāko bankomātu un filiāļu tīklu – "Swedbank" AS, AS "SEB banka", Luminor Bank AS Latvijas filiāle un AS "Citadele banka".

Memoranda mērķis bija nodrošināt skaidrās naudas pieejamību iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā, nosakot minimālās skaidrās naudas pieejamības un sasniedzamības prasības. Memoranda parakstītāji vienojās par šādu rīcību, lai nodrošinātu skaidrās naudas pieejamību visā Latvijas teritorijā:

  • saglabāt esošo bankomātu tīklu, nesamazinot bankomātu skaitu vairāk kā par 5% līdz 2023. gada 1. janvārim;
  • veidojot bankomātu tīklu, kopumā ievērot ne vairāk kā 20 kilometru attālumu taisnā līnijā līdz tuvākajam bankomātam no jebkuras vietas Latvijā 99% Latvijas iedzīvotāju;
  • noteikt atbilstošu bankomātu faktiskās pieejamības laiku patērētāju interesēs (katru dienu vismaz 12 stundu).

Pagājis gads, un pienācis laiks atskatīties, kā tad veicies ar memoranda mērķu izpildi.

Memoranda izstrādes laikā Latvijā bija 902 bankomāti. Gadu vēlāk, 2022. gada rudenī, to skaits ir samazinājies nebūtiski (par 1%) – līdz 894. Tādējādi var secināt, ka finanšu sektora apņemšanās nepieļaut bankomātu skaita samazinājumu vairāk kā par 5% ir izpildīta.

Iedzīvotāju apmierinātību ar iespējām piekļūt skaidrajai naudai palīdz novērtēt 2022. gada augustā "Latvijas Faktu" veiktā iedzīvotāju aptauja. Gada laikā no 82% līdz 84% audzis to cilvēku skaits, kurus apmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. Salīdzinājumā ar februāra aptaujas datiem šis skaitlis šogad nav mainījies. Vienlaikus turpina samazināties to aptaujāto īpatsvars, kurus neapmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. 2021. gada augustā neapmierinātību pauda 11% aptaujāto, savukārt 2022. gada februārī 10%, bet augustā – 8%.

Kāpēc Latvijas Bankā tādu uzmanību pievēršam skaidrās naudas pieejamības jautājumam? Tāpēc, ka tas skar ne tikai sabiedrības izvēles iespējas, bet arī stiprina Latvijas ekonomisko drošību, kas ir īpaši aktuāli pašlaik, kad Krievija sākusi karu Ukrainā. Skaidrā nauda ir daļa no kritiskās finanšu nozares infrastruktūras, tāpēc turpinām darbu kopā ar nozari, lai īstenotu pasākumus gan skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai "miera laikos", gan būtu gatavi nodrošināt iedzīvotājiem pieeju saviem līdzekļiem krīzes situācijās.

Turpinot sekmīgo sadarbību ar partneriem Finanšu nozares asociācijā un vadošajās Latvijas komercbankās 2021. gada saprašanās memoranda ietvaros, šobrīd plānojam konkrētus tālākos soļus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai arī turpmāk.

Skaidrā nauda ir un paliks nozīmīgs norēķinu un uzkrāšanas instruments. Bezskaidrās naudas attīstība šo situāciju nemainīs, tikai paplašinās un papildinās sabiedrības izvēles iespējas un ērtības.