Publicēts: 23.12.2022.

Šī ir pieteikuma forma izziņas saņemšanai no kredītu reģistra juridiskajām personām ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Latvijā vai citā ES vai EEZ valstī.