en
Publicēts: 01.03.2018

Ņemot vērā sabiedrības interesi un saņemtos mediju jautājumus, Latvijas Banka publicē pārskatu par pēdējos gados paveikto darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Centrālā banka saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" palīdz kompetentajām iestādēm sekmīgi īstenot politiku, kas attiecas uz finanšu sistēmas stabilitāti. Likums nosaka Latvijas Bankas kompetenci finanšu stabilitātes politikas īstenošanā Latvijā, kuras ietvaros centrālā banka novērtē Latvijas finanšu nozares sistēmiskos riskus un konsultē Finanšu ministriju (FM) un Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) par īstenojamajiem risku ierobežošanas pasākumiem.

2014. gadā no ASV tika saņemta informācija par Latvijas kredītiestāžu darbības norēķinu ar ASV dolāriem jomā neatbilstību ASV regulējumam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) jomā un ASV plānotajiem pasākumiem savas finanšu sistēmas aizsardzības nodrošināšanai. Tostarp tika saņemts brīdinājums par ierobežojumiem korespondentattiecību pakalpojumiem, kā rezultātā Latvijas kredītiestāžu norēķini ASV dolāros būtu neiespējami, vienlaikus tieši izraisot vairāku risku (reputācijas, darbības, juridiskā un koncentrācijas riska) līmeņa paaugstināšanos Latvijas finanšu nozarei.

Savas kompetences ietvaros sadarbojoties ar FM, FKTK un Latvijas Komercbanku asociāciju (LKA), kā arī tās nolīgtajiem konsultantiem "The GK Banking Partnership", kas izstrādāja rekomendācijas nepieciešamajai rīcībai ASV dolāru norēķinu ierobežošanas novēršanai, Latvijas Banka pauda aktīvu viedokli par šiem jautājumiem, lai paaugstinātu Latvijas finanšu nozares, t.sk. kredītiestāžu, atbilstību NILLTFN jomas regulējuma prasībām un starptautiski atzītiem šīs jomas standartiem.

Vairāki fakti par konkrētām Latvijas Bankas aktivitātēm pēdējo gadu laikā.

2015. gada 23. jūlijā Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/11 "Par pasākumiem kredītiestāžu konkurētspējas turpmākas pasliktināšanās novēršanai".

2015. gada 4. septembrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/14 "Par pasākumiem kredītiestāžu konkurētspējas turpmākas pasliktināšanās novēršanai".

2015. gada 5. oktobrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/18 "Par pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā".

2015. gada 3. novembrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/20 "Par pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā".

2015. gada 20. novembrī Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs M. Kālis nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 001-08/2015/372 ar atzinumu par FKTK saņemto ASV konsultāciju uzņēmuma piedāvājumu Latvijas kredītiestāžu sektora atbilstības ASV NILLTFN jomas normatīvajām prasībām metodoloģijas izstrādāšanai.

2015. gada 30. novembrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/22 "Par NILLTFN atbilstības pārbaudi".

2015. gada 9. decembrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/23 "Par pasākumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā".

2015. gada 10. decembrī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja FKTK priekšsēdētājam K. Zakulim vēstuli Nr. 08-08.1/2015/24 "Par NILLTFN atbilstības pārbaudi".

2017. gada 20. janvārī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja Ministru prezidentam M. Kučinskim, finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai, FKTK priekšsēdētājam P. Putniņam, LKA valdes priekšsēdētājai S. Liepiņai vēstuli Nr. 08-08.1/2017/230 "Par nacionālo risku novērtējumu" (vēstules kopija nosūtīta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājam V. Burkānam).

2017. gada 24. janvārī Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs nosūtīja tieslietu ministram Dz. Rasnačam vēstuli Nr. 08-08.1/2017/266 "Par nacionālo risku novērtējumu".

Iepriekšminētajās vēstulēs tika uzskaitīti konkrēti pasākumi, kas nekavējoties būtu jāīsteno NILLTFN jomā, lai nodrošinātu finanšu nozares darbības atbilstību augstākajiem standartiem.

2016. gada 19. janvārī sniegtsLatvijas Bankas atzinumsFM un Ārlietu ministrijai par Pasākumu plānu OECD WGB 2. fāzes rekomendāciju izpildei.

2016. gada 21. janvārī sniegts Latvijas Bankasatzinums FM par likumprojektiem "Grozījumi Kredītiestāžu likumā", "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā", "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā".

2016. gada 10. martā un 11. martā sniegti Latvijas Bankasatzinumi Latvijas ziņojumam OECD 15. - 18. martā.

2016. gada 25. jūlijā sniegts Latvijas Bankas atzinums FM par Latvijas ziņojuma Moneyval 1. un 3. sadaļu.

2016. gada 15. septembrī sniegts Latvijas Bankas atzinums FM par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"".

2016. gada 26. septembrī sniegts Latvijas Bankasatzinums FM par likumprojektiem "Kontu reģistra likums", "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" un "Grozījumi Kredītiestāžu likumā".

2016. gada 9. augustā, 2. septembrī un 23. novembrī sniegti Latvijas Bankas atzinumi FM pozīcijas gatavošanai direktīvas 2015/849 (AMLD 4) papildinājumu projektam.

2016. gada 25. novembrī sniegts Latvijas Bankas atzinums FM par Finanšu sektora attīstības plānu 2017. - 2019. gadam.

2017. gada 10. janvārī, 24. februārī, 13. aprīlī un 27. aprīlī sniegti Latvijas Bankas atzinumi FM par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā".

2017. gada 27. aprīlī sniegts Latvijas Bankas atzinums FM par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017. -"2019. gadam".

2017. gada 28. aprīlī un 16. maijā sniegti atzinumi FM par Latvijas nacionālo NILLTF riska novērtējuma ziņojumu.

2017. gada 8. jūnijā un 9. jūnijā sniegti Latvijas Bankas atzinumi FM par Latvijas NILLTFN sistēmas efektivitātes novērtēšanai Moneyval ekspertiem sniedzamo informāciju.

2017. gada 22. augustā sniegts Latvijas Bankas atzinums FM par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"".

2017. gada 12. septembrī un 2. oktobrī sniegtiLatvijas Bankas atzinumi FM par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem".

Latvijas Bankas līdzdalība, paužot viedokli, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdēs

2016. gada 30. martā. Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (Nr.524/Lp12) uz 1. lasījumu.

2016. gada 12. aprīlī. Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (Nr.524/Lp12) uz 2. lasījumu.

2016. gada 18. maijā. Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (Nr.524/Lp12) uz 3. lasījumu.

2017. gada 20. septembrī un 21. septembrī. Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (Nr. 952/Lp12) uz 2. lasījumu.

2017. gada 17. oktobrī un 19. oktobrī. Par likumprojektu "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" (Nr. 952/Lp12) uz 3. lasījumu.

Latvijas Bankas līdzdalība, paužot viedokli, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdēs

2016. gada 29. martā. Par likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Nr.525/Lp12) uz 1. lasījumu; par likumprojektu "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (Nr.523/Lp12) uz 1. lasījumu; par likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (Nr.522/Lp12) uz 1. lasījumu.

2016. gada 11. maijā. Par likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Nr.525/Lp12) uz 3. lasījumu; par likumprojektu " Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā" (Nr.523/Lp12) uz 3. lasījumu; par likumprojektu "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" (Nr.522/Lp12) uz 3. lasījumu.

2016. gada 11. novembrī un 14. novembrī. Par likumprojektu "Kontu reģistra likums" (Nr.722/Lp12) uz 2. lasījumu.

2017. gada 19. septembrī. Par likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Nr.1014/Lp12) uz 1. lasījumu.

2017. gada 4. oktobrī un 18. oktobrī. Par likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Nr.1014/Lp12) uz 2. lasījumu.

Latvijas Bankas dalība sanāksmēs FM

2016. gada 2. septembrī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība FM par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem"".

2017. gada 18. janvārī, 15. februārī, 17. februārī, 3. aprīlī.Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība sanāksmēs FM par likumprojektam "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" iesniegtajiem atzinumiem.

2017. gada 24. februārī un 3. martā. Latvijas Bankas pārstāvja līdzdalība sanāksmē FM par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra lietotāji saņem kontu reģistra informāciju".

Latvijas Bankas pārstāvju sadarbība ar ASV valsts institūciju pārstāvjiem

2016. gada 18. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar ASV firmu "Navigant Consulting Inc.", "Exiger LLC" un "Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC" pārstāvjiem par Latvijas kredītiestāžu darbības atbilstības ASV NILLTFN prasībām pārbaužu gaitu.

2016. gada 18. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sastāvā sarunās ar "Deutsche Bank" pārstāvjiem par korespondentattiecībām ar Latvijas kredītiestādēm.

2016. gada 19. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju dalība LKA organizētajā darba seminārā ar Latvijas un ASV kredītiestāžu un uzraudzības institūciju pārstāvjiem par pasākumiem Latvijas kredītiestāžu darbības atbilstības ASV NILLTFN prasībām nodrošināšanu.

2016. gada 19. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar Ņujorkas Federālo rezervju bankas pārstāvjiem par sadarbību NILLTFN jomā.

2016. gada 10. oktobrī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar ASV firmu "Navigant Consulting Inc.", "Exiger LLC" un "Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC" pārstāvjiem par Latvijas kredītiestāžu darbības atbilstības ASV NILLTFN prasībām pārbaužu rezultātiem.

2016. gada 11. oktobrī. Latvijas Bankas pārstāvju dalība LKA organizētajā darba seminārā ar Latvijas un ASV kredītiestāžu un uzraudzības institūciju pārstāvjiem par pasākumiem Latvijas kredītiestāžu darbības atbilstības ASV NILLTFN prasībām nodrošināšanu.

2016. gada 11. oktobrī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar "Deutsche Bank" pārstāvjiem par korespondentattiecībām ar Latvijas kredītiestādēm.

2016. gada 11. oktobrī.Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar Ņujorkas Finanšu pakalpojumu departamenta pārstāvjiem par sadarbību NILLTFN jomā.

2017. gada 24. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju dalība LKA organizētajā darba seminārā ar Latvijas un ASV kredītiestāžu un uzraudzības institūciju pārstāvjiem par pasākumiem Latvijas kredītiestāžu darbības atbilstības ASV NILLTFN prasībām nodrošināšanu.

2017. gada 24.aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar ASV Finanšu ministrijas Valūtas kontroliera biroja pārstāvjiem par sadarbību NILLTFN jomā.

2017. gada 25. aprīlī. Latvijas Bankas pārstāvju līdzdalība Latvijas delegācijas sarunās ar Ņujorkas Federālo rezervju bankas pārstāvjiem par sadarbību NILLTFN jomā.

Latvijas Bankas darbinieku dalība dažādās komisijās un darba grupās

Līdzdalība Finanšu sektora attīstības padomes (Ministru prezidenta vadībā), Finanšu sektora attīstības plāna darba grupas, Augsta līmeņa projekta vadības grupas Nacionālā NILLTFN risku novērtējuma sagatavošanas darbā.