Publicēts: 23.02.2018.

Rīkojoties Eirosistēmas esošā regulējuma ietvaros, kā arī ņemot vērā uzrauga Eiropas Centrālās bankas un nacionālā uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto viedokli, Latvijas Banka šonedēļ ir izsniegusi aizdevumu "ABLV Bank" kopumā 297.2 miljonu eiro apmērā pret ļoti drošu vērtspapīru ķīlu (šī summa ietver 97.5 miljonu eiro aizdevuma daļu, par kuru informāciju sniedzām jau iepriekš).

Kopējo aizdevuma apjomu noteica "ABLV Bank" iesniegtās ķīlas, ko veido dažādu emitentu droši vērtspapīri, kopējā vērtība.

Šajā finanšu tirgus darījumā nekādā veidā nav izmantoti valsts budžeta līdzekļi. Vērtspapīru ķīlas vērtība būtiski – aptuveni 2 reizes – pārsniedza aizdevuma apjomu.