Publicēts: 23.12.2016.

Saeima 2016. gada 22. decembrī grozīja likumu "Par Latvijas Banku", kā arī Apsardzes darbības likumu. Ar grozījumiem noteikts, ka Latvijas Bankas padomes sastāvā ir seši cilvēki: bankas prezidents, viņa vietnieks un četri padomes locekļi (iepriekš bankas padomes sastāvā bija astoņi cilvēki). Tāpat likums papildināts ar regulējumu par Latvijas Bankas fiziskās drošības nodrošināšanu - Latvijas Bankas Aizsardzības pārvalde tagad ir aizsardzības sektoram piederīga struktūra, kurai miera laikā ir specifiska pakļautības forma un uzdevums, proti, nodrošināt Latvijas Bankas objektu aizsardzību pret fiziskiem apdraudējumiem un veikt ar šo objektu fizisko drošību saistīto risku analīzi un drošības pasākumu īstenošanu.