en

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, starptautiskā organizācija, Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībnieks vai cits finanšu tirgus dalībnieks iesniedz:

  • Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis;
  • notariāli vai iestādes apliecinātus to pilnvaroto personu paraksta paraugus, kurām ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus;
  • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
  • reģistrācijas dokumentu vai darbību apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina pilnvaroto personu pārstāvības tiesības, vai minēto dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas.
Tālrunis jautājumiem un konsultācijām:
67022352.