en
Aktualizēts: 18.01.2011

Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pārskatu sagatavošanas noteikumi

Vidējā svērtā valūtas kursa aprēķināšanas metodika (79 KB)

Veidlapas

VSPARK 27002024 Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par latiem darījumu pārskats (75 KB)
VSPARK 27002025 Ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas par ārvalstu valūtām darījumu pārskats (73 KB)
VSPARK 27002026 Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats (124 KB)