en
Aktualizēts: 18.01.2011
Kārtību, kādā bankas piedalās Latvijas Bankas monetārajās operācijās, nosaka Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumi.

Operācijās var piedalīties:
  1. Latvijas Republikā reģistrēta banka,
  2. Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai ārvalsts bankas filiāle, kam Latvijas Bankā ir naudas konts norēķiniem latos un kas, ja tā iesaistās monetārajās operācijās, kurās nepieciešama ķīla, piedalās Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā.

Lai piedalītos Latvijas Bankas operācijās, ar Latvijas Banku tiek slēgts līgums "Par dalību Latvijas Bankas monetārajās operācijās" saskaņā ar "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumiem" .

Lai piedalītos Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā, ar Latvijas Banku slēdzams līgums "Par dalību Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmā" saskaņā ar "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem" .

Refinansēšanas darījumu izsoles  (121 KB)
Valūtas mijmaiņas darījumu izsoles (119 KB)
Vērtspapīru tiešās pirkšanas un pārdošanas izsoles (127 KB)
Termiņnoguldījumu izsoles (116 KB)
Aizdevumi uz nakti (108 KB)
Noguldījumi uz nakti (52 KB)
Noguldījumi uz 7 dienām (51 KB)
Ārvalstu valūtas (eiro) pirkšana un pārdošana (114 KB)