en
Publicēts: 26.07.2019
  • 2019. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts 251 000 viltotu eiro banknošu.
  • Vairāk nekā 80% no šiem viltojumiem veidoja 20 eiro un 50 eiro banknotes.
  • Eiro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas eiro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2019. gada 1. pusgadā no apgrozības tika izņemts apmēram 251 000 viltotu eiro banknošu – par 4.2% mazāk salīdzinājumā ar 2018. gada 2. pusgadu un par 16.6% mazāk nekā 2018. gada 1. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas nemitīgi pieaudzis straujāk nekā IKP. 2018. gadā apgrozībā esošo eiro banknošu skaits un vērtība pieauga attiecīgi par aptuveni 5.6% un 5.2%. Pašlaik apgrozībā ir vairāk nekā 22 mljrd. eiro banknošu, kuru kopējā vērtība ir aptuveni 1.2 trlj. eiro.

Tālāk tabulā sniegti pusgada dati.

Periods

1/2016

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

Viltojumu skaits

331 000

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

Dalījums pēc nominālvērtības

Nominālvērtība

5 eiro

10 eiro

20 eiro

50 eiro

100 eiro

200 eiro

500 eiro

Procentuālais dalījums

1.6%

3.0%

27.9%

54.2%

10.4%

1.4%

1.5%

  1. gada 1. pusgadā
  • Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 eiro un 50 eiro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 80% no visiem viltojumiem.
  • Vairums (97.2%) viltojumu atklāts eiro zonas valstīs. Pārējie atklāti ārpus eiro zonas esošajās ES dalībvalstīs (2.1%) un citos pasaules reģionos (0.7%).

Pārbaudiet savas banknotes!

Kopš pirmā izlaiduma eiro banknošu nonākšanas apgrozībā Eirosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 eiro zonas valstu centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par eiro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eirosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eirosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eirosistēmas uzdevums ir nodrošināt eiro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Jaunās 100 un 200 eiro banknotes ar uzlabotiem pretviltošanas elementiem tika laistas apgrozībā 2019. gada 28. maijā. Ar šo notikumu noslēdzās Eiropas sērijas ieviešana, kas aptvēra vairākus gadus ilgu sagatavošanos un sadarbību Eirosistēmā.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).