en
Aktualizēts: 24.09.2014

Atlīdzības darījumi, kuros aizņēmējs, pamatojoties uz rakstisku līgumu, saņem no aizdevēja naudu īpašumā un kuri aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot no aizdevēja saņemto naudu.
Īstermiņa aizņēmumi ir aizņēmumi ar sākotnējo termiņu, līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa aizņēmumi ir aizņēmumi ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.