en
Aktualizēts: 06.06.2012

Preces, attiecībā uz kurām notiek ekonomisko īpašumtiesību pāreja (preču eksports (izvedums) un preču imports (ievedums)) un kuras nav iekļautas citās specifiskās kategorijās.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.