en
Aktualizēts: 06.06.2012

Pasažieru pārvadājumi, kravu pārvadājumi, transportlīdzekļu noma (kopā ar apkalpi), pasta un kurjeru pakalpojumi un citi atbalsta pakalpojumi un transporta papildpakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.