en
Aktualizēts: 06.06.2012

Zelts, kas neietilpst rezerves aktīvos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.