en
Aktualizēts: 25.09.2014

Vērtspapīri, kas apliecina ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā, t.sk. līdzdalību naudas tirgus fondā, un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.
Saistītie jēdzieni: Naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecības un Ieguldījumu fondu, kas nav naudas tirgus fondi, ieguldījumu apliecības