en
Aktualizēts: 23.09.2014

Atlīdzības darījumi, kuros aizdevējs, pamatojoties uz rakstisku līgumu, nodod aizņēmējam naudu īpašumā un kuri aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējam naudu.
Īstermiņa aizdevumi ir aizdevumi ar sākotnējo termiņu līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa aizdevumi ir aizdevumi ar sākotnējo termiņu ilgāku par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.  gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā un Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.