en
Publicēts: 15.06.2016

Skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraide, izmantojot tālruni, radio un televīzijas kabeļu apraidi un virszemes apraidi, satelītsakarus, elektronisko pastu u.c., komerciālo tīklu pakalpojumi, telekonferenču organizēšanas un atbalsta pakalpojumi, mobilie telekomunikāciju pakalpojumi, interneta infrastruktūras nodrošināšanas pakalpojumi un tiešsaistes piekļuves pakalpojumi, t.sk. interneta piekļuves nodrošināšanas pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.