en
Publicēts: 15.06.2016

"Rezerves kvota", t.i., ārvalstu valūtas (t.sk. SDR) summas, ko SVF dalībvalsts var īsā laikā saņemt no SVF, un jebkādi SVF parādi saskaņā ar Vispārējo resursu konta kredīta līgumu, kas brīvi pieejami SVF dalībvalstij.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.