en
Publicēts: 15.06.2016

Preču pirkšana ar sekojošu to pašu preču tālākpārdošanu, precēm nenokļūstot pircēja valstī. Preču neto eksports tirdzniecības starpniecības darījumos ir tirdzniecības starpniecībai nopirkto un pārdoto preču starpība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.