en
Publicēts: 15.06.2016

Audiovizuālie un saistītie pakalpojumi (pakalpojumi un attiecīgās maksas, kas saistītas ar filmu, radio un televīzijas programmu un mūzikas ierakstu izgatavošanu) un citi individuālie, kultūras un atpūtas pakalpojumi (izglītības, veselības, kultūras, atpūtas u.c. pakalpojumi).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.