en
Publicēts: 15.06.2016

Ar aparatūru un programmatūru saistīti pakalpojumi un datu apstrādes pakalpojumi. Aparatūras un programmatūras konsultāciju un ieviešanas pakalpojumi, datoru un perifēro ierīču apkope un remonts, negadījumu seku novēršanas pakalpojumi, konsultāciju un palīdzības sniegšana jautājumos, kas saistīti ar datoru resursu pārvaldību, lietošanai gatavo sistēmu analīze, dizains un programmēšana (t.sk. tīmekļa vietņu izveidošana un dizains), kā arī ar programmatūru saistītās tehniskās konsultācijas, licences nespecializētas programmatūras izmantošanai, specializētas programmatūras izstrāde, sagatavošana, piegāde un dokumentācija, t.sk. operētājsistēmas, kas pēc pasūtījuma izstrādātas konkrētam lietotājam, sistēmu uzturēšana un citi atbalsta pakalpojumi, datu apstrādes pakalpojumi, tīmekļa lapu mitināšanas pakalpojumi (t.i., servera telpas nodrošināšana internetā, lai mitinātu klienta tīmekļa lapas) un datoru telpu pārvaldība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.