en
Publicēts: 15.06.2016

Valdības (t.sk. starptautisko organizāciju) darījumi ar precēm un pakalpojumiem, ko nav iespējams klasificēt citos posteņos.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.