en
Publicēts: 15.06.2016

Ražošanas un importa nodokļi (piemēram, muitas nodevas), subsīdijas (piemēram, subsīdijas zemniekiem) un rente (ienākumi par dabas resursu nodošanu kāda rīcībā).
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.