en
Publicēts: 15.06.2016

Tiešās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumi, apdrošināšanas papildpakalpojumi, pensijas un standartizēto garantiju pakalpojumi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.