Publicēts: 05.11.2013.

Paritates_lats_avParitates_lats_rev

1 lats (saīsināti – Ls 1)
Svars: 4.80 g, diametrs: 21.75 mm
Metāls: vara un niķeļa sakausējums
Kalta 2013. g. Münze Österreich (Austrija)
Mākslinieki: Ilmārs Blumbergs (grafiskais dizains) un Jānis Strupulis (plastiskais veidojums)

Monētas priekšpuse (averss)
Centrā Latvijas lielā valsts ģerboņa attēls, zem tā gadskaitlis 2013. Monētas augšā puslokā uzraksts LATVIJAS, apakšā – REPUBLIKA.

Monētas aizmugure (reverss)
Centrā – cipars "1", kas atveidots kopā ar tā centrāli simetrisku attēlu un ir attiecīgi uzraksta "1 LATS" un uzraksta "1,42 EIRO" sastāvdaļa.

Monētas josta
Divi uzraksti LATVIJAS BANKA, atdalīti ar rombveida punktiem.

Latvijas naudas apritē gadu mija veidos robežšķirtni, kad mainīsies maksājumu naudas plūsmas aprises. Latu aizstāšana ar eiro tiek rūpīgi gatavota gan bezskaidrās naudas norēķinos, gan gādājot eiro banknošu rezerves un Latvijas eiro apgrozības monētas ar latviešu tautumeitas vai Latvijas lielā vai mazā valsts ģerboņa attēlu to nacionālajā pusē.

Jau esam pieraduši vērot godīgu eiro ieviesēju cenrāžus, kur lata un eiro paritāte ir godaprāta apliecinājums. Ar 1. janvāri norādes apvērsīsies, bet paritāte jāsaglabā – tas pierādīs, ka tiltam ceļā uz eiro ieviešanu bijuši stabili balsti un tāpēc ar prieku varam aplūkot eiro naudas zīmes savos makos.

Latvijas Banka emitē pēdējo īpašo 1 lata apgrozības monētu, kas līdz gada beigām būs maksāšanas līdzeklis, bet pēc tam ļaus saglabāt metālā kaltu pārejas kursa pierakstu.

Šīs monētas attēls ir kā simbolisks koka stumbrs, kas savieno zarus un saknes, zemi un debesis. Tas ir ceļš uz jauniem notikumiem, sapņiem un iespējām. Prasme pieņemt pārmaiņas, ko nes dzīves ritējums, novērtēt to dāvātās iespējas un droši izmantot šīs iespējas ir veids, kā Latvijai un tās sabiedrībai stabili, noteikti un pārliecinoši integrēties eiro zonas vienotajā ekonomiskajā un kultūras telpā. Jaunu panākumu pamatā būs arī iepriekš uzkrātā daudzveidīgā pieredze visdažādākajās dzīves jomās, kas ļaus stingri stāvēt uz zemes un saglabāt pēctecību, bet vienlaikus sapņiem jātiecas debesīs, arī šajā jomā uzturot sava veida paritāti.