Publicēts: 02.11.2010.

Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošana

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība, elektroniskās naudas iestāde, kura uzsākusi elektroniskās naudas emisiju, naudas tirgus fonds, kuru pārvalda Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, un ārvalstī reģistrētas kredītiestādes vai monetārās finanšu iestādes filiāle Latvijā.

  • Vispārējās norādes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.1. punkts
  • Atsevišķu instrumentu veidu un pozīciju skaidrojums – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.2. punkts
  • Atsevišķu veidlapu skaidrojums un piemēri – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.3. punkts
  • Jautājumi un atbildes – MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīniju 3.1.4. punkts

MFI statistikas pārskatu sagatavošanas vadlīnijas

Statistisko datu par kredītiestāžu un citu monetāro finanšu iestāžu finansiālo stāvokli (MBP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

Konsultācijas pa tālruni:

67022412

Datu iesniegšanas kalendārs

Pārskata nosaukums Burtu kods Iesniegšanas termiņš Periodiskums
Mēneša bilances pārskats   7. darbdiena M
Mēneša bilances pārskata pozīciju izvērsums ABL 7. darbdiena M
Norēķinu karšu, atjaunojamie un pārsnieguma kredīti B_P 7. darbdiena M
Peļņas vai zaudējumu aprēķins F 7. darbdiena C
Aktīvi pārvaldīšanā J 10. darbdiena M
Kredīti dalījumā pēc atlikušā termiņa un procentu likmes pārskatīšanas perioda M 7. darbdiena C
Mēneša bilances pārskata pozīciju pārmaiņas   7. darbadiena M
Pārējo aktīvu izvērsums   7. darbadiena M
Pārējo saistību izvērsums   7. darbadiena M

M – mēneša informācija.
C – ceturkšņa informācija.