Publicēts: 12.12.2022.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 2022. gada 6. decembrī pieņēma lēmumu atcelt normatīvos noteikumus "Pārskatu un informācijas atklāšanas par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi COVID-19 krīzes ietekmē, normatīvie noteikumi".

Šāds lēmums pieņemts, jo Covid-19 valsts atbalsta programmas un Latvijas Finanšu nozares asociācijas izstrādātais moratorijs kredītiem fiziskām un juridiskām personām ir noslēdzies un nav nepieciešams nodrošināt pastiprinātu uzraudzību darījumiem, kuriem piemēroti Covid-19 atbalsta pasākumi.

Lēmums atcelt normatīvos noteikumus stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī, kas nozīmē, ka kredītiestādes un citu dalībvalstu kredītiestāžu filiāles pēdējo reizi sniegs pārskatu par riska darījumiem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi Covid-19 krīzes ietekmē, par stāvokli 2022. gada 31. decembrī.