Publicēts: 01.08.2018.

Latvijas Bankas izsludinātajā mākslai un mūzikai veltītas inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursā tika iesūtīti 29 darbi, piešķirtas divas otrās prēmijas un viena trešā prēmija. Tagad Latvijas Banka konsultēsies ar kaltuvēm par abu otrās prēmijas ieguvēju ideju realizācijas iespējām, lai pieņemtu gala lēmumu par to, kurš no abu autoru darbiem tiks īstenots monētā.

IM MJ 641x300

Šā gada 2. jūlijā noslēdzās Latvijas Bankas izsludinātais mākslai un mūzikai veltītas inovatīvas kolekcijas monētas atklātais konkurss. Tajā tika iesniegti 29 priekšlikumi, kurus vērtēja Latvijas Bankas monētu dizaina komisija. 

Diviem darbiem – Artūra Analta darbam ar devīzi "Dvēseles monēta" un Kristapa Priedes darbam ar devīzi "Kods" – piešķirta 2. vieta. 3. vieta piešķirta Beates Šņukas darbam ar devīzi "Saule. Pērkons. Daugava". 1. vieta netika piešķirta. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas prēmijas – otrās vietas ieguvējiem katram pa 1500 eiro, trešās vietas ieguvējai – 1000 eiro (pirms likumā paredzēto nodokļu samaksas). Latvijas Banka konsultēsies ar kaltuvēm par otrās vietas ieguvēju ideju īstenošanas iespējām.

Mākslai un mūzikai veltītas inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina atklāto konkursu Latvijas Banka izsludināja, turpinot Latvijas kultūras un vēstures, filozofisko un vispārcilvēcisko vērtību mūsdienīgu interpretāciju monētās. Jau 25 gadus ar kolekcijas monētu starpniecību Latvijas Banka nacionālā un starptautiskā kontekstā veido stāstu par Latviju, radot monētas ar netradicionālu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu. Savus priekšlikumus sižeta, dizaina vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai konkursā bija aicināti iesniegt mākslinieki un mākslas studenti.

Inovatīvo monētu konkursi ir rīkoti arī iepriekš, piemēram, tā tika izveidota "Millenium" programmas monēta "Poga" un pēdējā lata kolekcijas monēta, ko radīja mākslinieks Paulis Liepa (monēta "365"), starptautisku atzinību guvusī "Zeme", kā arī 2018. gada pavasarī emitētā "Medus monēta".