Publicēts: 12.05.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. maijā pieņēma lēmumu anulēt SIA "Nordigen Solutions" izsniegto licenci maksājumu iestādes darbībai. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz SIA "Nordigen Solutions" iesniegumu ar lūgumu anulēt tās licenci maksājumu iestādes darbībai ar tiesībām sniegt konta informācijas pakalpojumu.

Šāds SIA "Nordigen Solutions" lēmums pamatots saistībā ar tās stratēģisku un administratīvu lēmumu turpmāk nodrošināt tā pamatdarbību sadarbībā ar citām licencētām maksājumu iestādēm.

Lēmums par licences anulēšanu stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots SIA "Nordigen Solutions".