Publicēts: 03.05.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja atļāvusi SIA Emsco veikt akciju sabiedrības "HansaMatrix" akciju galīgo atpirkšanu. Vienas akcijas cena galīgajā akciju atpirkumā noteikta 8,50 eiro.

Vienas akcijas atpirkšanas cena noteikta, pamatojoties uz Akciju atpirkšanas likuma 33. panta trešo daļu, – SIA Emsco veic akciju sabiedrības "HansaMatrix" akciju galīgo atpirkumu trīs mēnešu laikā kopš brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām, brīvprātīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā tika piedāvāts atpirkt visas akciju sabiedrības "HansaMatrix" akcijas, un SIA Emsco brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ieguva vismaz 90 procentus no visām akciju sabiedrības "HansaMatrix" balsstiesīgajām akcijām.

Akciju atpirkšanas likums paredz, ka persona, kura tieši vai netieši ir ieguvusi vismaz 90 procentus no sabiedrības balsstiesībām, var atpirkt no pārējiem akcionāriem tiem piederošās sabiedrības akcijas bez minēto akcionāru piekrišanas.

SIA Emsco brīvprātīgā akciju sabiedrības "HansaMatrix" akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ieguva 93,1 procentu no balsstiesībām akciju sabiedrībā "HansaMatrix".

Galīgās akciju atpirkšanas ieraksta datums ir desmitā darbdiena pēc galīgās akciju atpirkšanas prospekta publicēšanas regulētā tirgus organizētāja tīmekļvietnē.