Latvijas Banka pārstāv Latviju vairākās starptautiskās finanšu institūcijās, īstenojot starptautisko sadarbību galvenokārt trīs pamatjomās: ECBS un Eirosistēmā (Frankfurtē), Eiropas Komisijā, ES Padomē un citās ES institūcijās (Briselē) un Starptautiskajā Valūtas fondā (Vašingtonā).

Latvijas Banka sadarbojas arī ar citām ES un eiro zonas centrālajām bankām un starptautiskām finanšu institūcijām pieredzes un informācijas, tostarp tehniskās palīdzības informācijas apmaiņai un apmācības nolūkam.