Statistika

Statistikas joma
Vārds, uzvārds
Tālrunis
Vispārīgi ar statistiku saistīti jautājumi
Irēna Zbitkovska
6702 2586
Makroekonomiskie rādītāji
Vilnis Purviņš
6702 2413
Banku un monetārā statistika
Kristīne Zīle
6702 2700
Maksājumu bilance
Aigars Kalniņš
6702 2714
Starptautisko investīciju bilance
Hermanis Djomkins
6702 2719
Tiešās investīcijas
Hermanis Djomkins
6702 2719
Maksājumu sistēmu statistika
Kristīne Grīviņa
6702 2439
Vērtspapīru statistika
Vilnis Purviņš
6702 2413
Procentu likmju statistika
Andrejs Sinkevičs
6702 2338
Ārējais parāds
Hermanis Djomkins
6702 2719
Citu finanšu starpnieku statistika
Andrejs Sinkevičs
6702 2338
Ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai
Andrejs Sinkevičs
6702 2338
Ceturkšņa finanšu konti
Jūlija Ločmele
67022305
Ārējās rezerves
Jānis Caune
6702 2252
Starptautisko rezervju matrica
Hermanis Djomkins
6702 2719
Valūtu kursi
Valdis Filipovs
6702 2248
Latvijas Bankas monetārie rādītāji
Guntis Kalniņš
6702 2721
Banku sistēmas monetārie rādītāji
Vilnis Purviņš
6702 2413
Guntis Kalniņš
6702 2413
Procentu likmes
Vilnis Purviņš
6702 2413
Guntis Kalniņš
6702 2721