en

Eiro zonas statistikas interneta vietnē "Mūsu statistika" pieejams jauns vizualizācijas rīks "Finansēšanas un ieguldījumu dinamika", kas attēlo statistiskos datus tīklveida grafiskajā attēlā ar skaidrojumiem.

Grafiskajā attēlā parādītas savstarpējās finansiālās saiknes institucionālo sektoru iekšienē, starp institucionālajiem sektoriem, kā arī ar pārējo pasauli. Lietotājiem ir iespēja izvēlēties atsevišķus finanšu instrumentus, sektorus, valstis un laika periodus, lai labāk izprastu kurš sektors kuru sektoru finansē un kurš sektors kurā sektorā investē.

Par izvēlēto instrumentu katram sektoram ar atšķirīgu krāsojumu tiek norādīti aktīvi un saistības. Pozīciju kopsummas sektora ietvaros norādītas pie attiecīgā sektora nosaukuma. Bultas norāda saiknes ar citiem sektoriem.

Grafiskā attēla datu avots ir ceturkšņa finanšu kontu statistika, kas sniedz informāciju par atsevišķiem finanšu aktīviem un saistībām. Latvijas ceturkšņa finanšu kontu statistika, kas sniedz kopskatu par visiem finanšu aktīviem un saistībām, pieejama Latvijas Bankas statistikas datubāzē https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=197

Statistika-2017-1

Statistika-2017-lv