Publicēts: 25.03.2019. Aktualizēts: 26.01.2023.

 

Datu zinātnieks/ce (kvantitatīvo ieguldījumu un riska analītiķis/e)

Latvijas Banka strādā vienotā sistēmā – Eirosistēmā – un finanšu aktīvu pārvaldīšana un monetārās politikas operācijas ir vienas no galvenajām tās funkcijām. Latvijas Bankas ārējās rezerves, zelts un pārējie finanšu ieguldījumi veido 5.5 mljrd. eiro.

Latvijas Banka finanšu aktīvus iegulda drošos un likvīdos fiksēta ienākuma vērtspapīros un  uzņēmumu akcijās. Šo ieguldījumu analīze un riska vadība ir viens no veiksmīgas aktīvu pārvadīšanas priekšnoteikumiem. Tā tiek īstenota saskaņā ar pasaules līmeņa labāko praksi, un, lai nodrošinātu riska vadības funkcijas izpildi, pārvaldot vienu no lielākajiem investīciju portfeļiem reģionā, meklējam datu zinātnieku/ci (kvantitatīvo ieguldījumu un riska analītiķi) Tirgus operāciju pārvaldes Riska vadības daļā.

Uzticēsim Tev:

 • nodrošināt detalizētu finanšu aktīvu portfeļu riska pārskatu sagatavošanu;
 • nodrošināt ieguldījumu stratēģiju un peļņas sadalījuma analīzi;
 • nodrošināt datu precizitātes/atbilstības pārbaudi;
 • piedalīties optimālā ieguldījumu stratēģiskā izvietojuma noteikšanā;
 • piedalīties datu bāzes izstrādē un uzturēšanā;
 • piedalīties riska modelēšanas metodikas attīstībā.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • Akadēmiskā augstākā izglītība - bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) dabas zinātnēs  - matemātikā, statistikā vai datorzinātnē ar fokusus uz programmēšanu un zināšanām finanšu instrumentu tirgos vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā)  kombinācijā ar zināšanām finanšu matemātikā;
 • vismaz triju gadu darba pieredze finanšu jomā (finanšu ieguldījumu, riska vadības vai finanšu analīzes jomā);
 • izpratne par finanšu jēdzieniem un finanšu tirgiem, t.sk. fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgu;
 • padziļinātas zināšanas finanšu matemātikā un datu apstrādē/analīzē;
 • spēja strādāt individuāli, saglabājot iesaisti komandas kopējo mērķu īstenošanā;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, augsta stresa noturība;
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • zināšanas un pieredze darbā ar Python/R;
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office, MS Excel);
 • priekšrocība tiks dota kandidātiem ar diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst (CFA)) sertifikātu vai citu līdzvērtīgu starptautiski atzītu sertifikāciju.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 3,000 EUR līdz 3,500 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

CV un motivācijas vēstuli iesūti:

atlase@bank.lv līdz 2023. gada 28. februārim. Tālrunis uzziņai: 77022318

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.

Galvenais/ā finanšu tehnoloģiju eksperts/e

Ja esi eksperts FinTech jomā un Tev ir zināšanas par PSD2 regulējumu, blokķēdēm, mākslīgā intelekta pielietošanu finanšu sektorā, tad darbs Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldē ir atbilstošākā Tava darba vieta.  Aicinām pievienoties!

Uzticēsim Tev:

 • līdzdarboties finanšu tirgus dalībniekiem sasitošu ar FinTech pakalpojumiem saistītu regulējumu izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā;
 • novērtēt tehnoloģiskos un FinTech pakalpojumu riskus tirgus dalībnieku jaunu pakalpojumu ieviešanas procesā;
 • piedalīties off-site un onsite uzraudzības aktivitātēs (ārpakalpojumi, 3rd party providers);
 • līdzdarboties ES uzraudzības darba grupās;
 • sniegt tehnoloģisko atbalstu kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju uzraudzībai;
 • sekot FinTech attīstības tendencēm, konsultēt kolēģus finanšu un kapitāla tirgus tehnoloģiski augsti atkarīgu pakalpojumu IT risku jautājumos;
 • līdzdarboties regulatīvās smilškastes darbībā, kuras ietvaros uzņēmumi var testēt vai pārbaudīt inovatīvus finanšu produktus, finanšu pakalpojumus vai uzņēmējdarbības modeļu atbilstību normatīvajiem noteikumiem saskaņā ar īpašu testēšanas plānu;
 • sniegt konsultācijas finanšu tirgus dalībniekiem FinTech pakalpojumu risku jautājumos.

Ja Tev ir:

 • augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • vairāk nekā piecu gadu profesionālās darbības pieredze IT risku pārvaldībā, IS auditā, IT projektu vai jauno pakalpojumu ieviešanā;
 • Latvijas Republikas un starptautisko normatīvo aktu, kas saistīti ar informācijas sistēmu pārvaldību pārzināšana;
 • PSD2 regulējuma pārzināšana;
 • labas argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • augsti attīstīta konceptuālā un analītiskā domāšana;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta CISSP, CISA vai līdzvērtīgi profesionālie IT drošības, audita vai pārvaldības sertifikāta/u esamība;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski).

Tevi sagaida:

 • interesants darbs foršā komandā;
 • iespēja kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošs, konkurētspējīgs atalgojums (mēneša darba algas amplitūda no 3,000 EUR līdz 3,600 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšana.

Tev jāpiesakās:

Atlase@bank.lv līdz  2023. gada 13. februārim. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade

Vecākais/ā finanšu tirgus analītiķis/e

ds LB Vecakais finansu tirgus analitikis

Ēku infrastruktūras pārvaldes vadītājs/a

ds LB Eku infrastrukt parv vad Bank lv 2

Audita daļas vadītājs/a

ds LB Audita daļas vadītājs