Priecājamies, ka esi izrādījis interesi par karjeras iespējām, ko piedāvā Latvijas Banka. Mēs meklējam aizrautīgus un talantīgus kolēģus, kuri iestājas par mums svarīgām vērtībām.

Cilvēkus, kuri ir drosmīgi izaicinājumos un elastīgi pārmaiņās. Cilvēkus, kuri ir vienoti cilvēcībā, rūpējoties, lai ikviens justos pieņemts un iekļauts. Cilvēkus, kuri ir jaudīgi attīstībā, ikdienā pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, lai kopīgi sekmētu mūsu valsts attīstību.

Mēs strādājam Latvijas labā

Latvijas Bankas mērķis ir uzticama finanšu sistēma, attīstīta valsts un pārtikusi sabiedrība.

Aktuālās vakances Latvijas Bankā

Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes Audita daļa veic kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību ar mērķi pārliecināties, kā tās ievēro normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju risku pārvaldības jomā.

Ja Tu vēlies iegūt nenovērtējamu pieredzi auditu veikšanā finanšu noziegumu apkarošanas jomā, un ir vēlme pilnveidot savu profesionālo pieredzi, iespējams darbs Latvijas Bankā ir atbilstošākā Tava darba vieta. Aicinām pievienoties mūsu komandai!

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • pārbaudes grupas sastāvā (vai individuāli) veikt klātienes pārbaudes kredītiestādēs un finanšu iestādēs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju risku pārvaldības jomā, lai novērtētu šo iestāžu iekšējo kontroles sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un to darbības efektivitāti (pārbaudes);
 • veikt pārbaudes, izpildot noteiktas metodoloģiskās prasības;
 • dokumentēt pārbaužu rezultātus, ievērojot iekšējās procedūrās noteiktās prasības, un sagatavot slēdzienus par veikto pārbaužu rezultātiem;
 • sagatavot kvalitatīvas rakstveida izziņas, kas atspoguļo pārbaužu rezultātus;
 • analizēt kredītiestāžu un finanšu iestāžu sniegto informāciju par veiktajiem pasākumiem pārbaudēs atklāto trūkumu novēršanai, veikt pēcpārbaudes un apspriest strīdīgos jautājumus ar kredītiestādēm un finanšu iestādēm;
 • sadarboties ar ārvalstu finanšu tirgus uzraudzības iestādēm NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju jautājumos, piedalīties pārrobežu kredītiestāžu un finanšu iestāžu grupu uzraudzības kolēģijās.

Nepieciešamās prasības

 • bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā vai finanšu vadībā), tiesību zinātnēs vai dabas zinātnēs (matemātikā);
 • ne mazāk kā trīs gadu profesionālās darbības pieredze finanšu tirgus jomā;
 • Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu pārzināšana NILLTPFN jomā;
 • pieredze darbā ar jautājumiem, kas saistīti ar NILLTPFN un sankciju risku pārvaldību;
 • vēlamas zināšanas par audita principiem, metodēm, standartiem, audita veikšanas metodiku un pieredze auditu veikšanā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīts CAMS vai ICA sertifikāts;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas IT un/vai Pārvaldības (Governance) jomā;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas, augsta atbildība, precizitāte darba uzdevumu izpildē un labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju, un pieredzes apmaiņu ar starptautiskajiem sadarbības partneriem;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā, un elastīgu darba laiku;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 2,000 EUR līdz 2,400 EUR pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 4. oktobrim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Ja tev ir patiesa interese par publiskā iepirkuma jomu, vēlme uzņemties atbildību un vadīt komandu, tu labprāt strādā ar dokumentiem un dokumentu sistēmām, esi uzmanīgs, precīzs un atbildīgs, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai iepirkumu projektu vadītāju.

Nepieciešamās prasības

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās un administrēšanā (informācijas un komunikācijas zinātnē, ekonomikā, tiesību zinātnēs vai citā atbilstošā jomā);
 • normatīvo aktu prasību publisko iepirkumu jomā pārzināšana;
 • vismaz divu gadu darba pieredze publiskā iepirkuma jomā pasūtītāja pusē;
 • pieredze iepirkuma komisijas darba organizēšanā, par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze iepirkuma komisijas vadītāja pienākumu veikšanā;
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, augsta atbildības izjūta par darba rezultātu, spēja ātri apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • lietišķās sarakstes prasmes latviešu un angļu valodā;
 • protokolēšanas prasmes;
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī un pieredze darbā ar VIS "Elektronisko iepirkumu sistēma".

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • organizēt un vadīt iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem iepirkuma procedūras regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • uzturēt aktuālu iekšējo regulējumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā;
 • sadarbībā ar speciālistiem izskatīt un rediģēt iepirkuma dokumentāciju atbilstoši izvelētajai iepirkuma metodei (nolikumi, līgumi, tehniskās specifikācijas u.c.);
 • veikt iepirkuma procedūras dokumentēšanu, t.sk. protokolēt iepirkuma komisijas sēdes;
 • sagatavot, apstrādāt un reģistrēt iepirkuma procedūras dokumentus, organizēt un kontrolēt iepirkuma dokumentu darba plūsmas;
 • veikt iepirkumu reģistrāciju un apstrādi VIS "Elektronisko iepirkumu sistēma";
 • veikt saraksti ar ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem;
 • konsultēt darbiniekus iepirkuma dokumentu sagatavošanas un iepirkuma procedūras jautājumos;
 • uzturēt Latvijas Bankas iepirkumu plānu un sagatavot nepieciešamo statistiku par Latvijas Bankas iepirkumiem.

Piedāvājam

 • iespēju strādāt gan mājas birojā, gan pilnvērtīgi aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba alga, sākot no 2,200 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 6. oktobrim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.

Starpbanku maksājumu sistēmas ir bezskaidras naudas aprites mugurkauls un neatņemama stabilas finanšu tirgus infrastruktūras sastāvdaļa. Maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem.

Ja inovatīva un sistēmiska domāšana un tehnisku nianšu ātra uztvere ir tava būtiska iezīme, ja tev ir attiecīga izglītība, ja tev interesē redzēt, kā tavas idejas un ieguldījums nodrošina Latvijas Bankas maksājumu sistēmu nepārtrauktu attīstību, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai.

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • piedalīties Latvijas Bankas maksājumu sistēmu attīstības projektos, tai skaitā starptautiskā sadarbībā ar pārējām Eiropas Savienības centrālajām bankām un tirgus dalībniekiem;
 • nodrošināt Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu ikdienas operācijas;
 • piedalīties sistēmu jaunu servisu un pakalpojumu ieviešanā un testu koordinēšanā ar Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem;
 • konsultēt un sniegt atbalstu Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem;
 • piedalīties maksājumu sistēmu normatīvo un tehniskās dokumentācijas izstrādē, kā arī operacionālo procedūru sagatavošanā.

Nepieciešamās prasības

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) sociālajās zinātnēs (vēlams – biznesa vadībā, informācijas tehnoloģijās vai ekonomikā);
 • vismaz triju gadu darba pieredze finanšu vai informācijas tehnoloģiju jomā;
 • zināšanas un izpratne par maksājumu sistēmu darbības principiem;
 • zināšanas un izpratne par projektu vadību;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta procedūru, instrukciju vai normatīvo aktu sagatavošanas pieredze;
 • patstāvīga analītiskā darba iemaņas, augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī.

Piedāvājam

 • interesantu un atbildīgu maiņu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju kombinēt darbu attālināti ar darbu klātienē lieliski aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • dalību starptautiskos projektos;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 2,800 līdz 3,500 EUR atbilstoši kandidāta profesionālajai pieredzei un kvalifikācijai), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Piesakies

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2023. gada 11. oktobrim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā.