en
Aktualizēts: 09.07.2021

Statistikas informācijas sistēmanalītiķa amata vieta (iesniegšanas termiņš - 31.07.2021.)

Statistikas nodrošināšana ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem. Latvijas Banka statistisko informāciju izmanto, lai veiktu finanšu un makroekonomisko analīzi, izvērtētu finanšu stabilitāti, kā arī informētu sabiedrību par norisēm finanšu sektorā un tautsaimniecībā. Latvijas Bankas sagatavoto statistisko informāciju izmanto Eirosistēmas monetārās statistikas un attiecīgo eiro zonas statistisko datu sagatavošanai, kā arī citu Eiropas Centrālās bankas (tālāk tekstā – ECB) uzdevumu veikšanai.

Ja jūs interesē izaicinājumi un darbs komandā, ja atbildība par rezultātu un teicamas komunikācijas prasmes ir jūsu būtiskas iezīmes, ja jums ir interese redzēt, kā jūsu idejas un ieguldījums nodrošina ECB Vienotās ziņošanas sistēmas ieviešanu Latvijā un informācijas sistēmu attīstību Latvijas Bankā, aicinām pievienoties mūsu komandai kā

Statistikas informācijas sistēmanalītiķim (-ei) 

Statistikas pārvaldē

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • ECB Vienotās ziņošanas sistēmas (Integrated Reporting Framework) ietvaros veikt ECB prasību un to pārmaiņu ieviešanu datu ziņošanas tehniskajās prasībās Latvijas monetārajām finanšu iestādēm;
 • Izstrādāt, uzturēt un pilnveidot kodu sarakstus (klasifikatorus) statistikas informācijas sistēmās Latvijas Bankā;
 • Uzturēt un pilnveidot datu struktūru definīcijas statistikas informācijas sistēmās Latvijas Bankā;
 • Sagatavot informācijas sistēmu programmnodrošinājuma izstrādes un pilnveides pieprasījumus institucionālo vienību reģistriem un to struktūrai, kā arī veikt izstrādātā programmnodrošinājuma pārbaudi;
 • Apmācīt un konsultēt statistikas informācijas sistēmu lietotājus.

Nepieciešamās prasmes un iemaņas

 • Vismaz triju gadu darba pieredze informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveides prasību specificēšanā, ieviešanā un programmnodrošinājuma pārbaudē;
 • Zināšanas un izpratne par relācijas datubāzēm un informācijas apmaiņas standartiem;
 • Augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • Teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • Datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • Pieredze strādāt ar statistikas programmām, SQL, Python, R programmēšanas valodu, kā arī pieredze algoritmu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam

 • iespēju strādāt gan mājas birojā, gan pilnvērtīgi aprīkotā darbavietā Rīgas centrā;
 • dalību starptautiskajā ECB Vienotās ziņošanas sistēmas projektā; iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;
 • sociālās garantijas un ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu (mēneša darba algas amplitūda no 1600 EUR līdz 2000 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikšanās

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 31. jūlijam uz e-pastu Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.

Pārmaiņu projektu komunikācijas vadītāja amata vieta (iesniegšanas termiņš - 31.07.2021.)

darba sludinajums parmainu komunikacija banklv

Latvijas Banka tiecas būt mūsdienīga, atvērta un efektīva nacionālā centrālā banka. Stratēģiskai pārmaiņu vadības komunikācijai ir nozīmīga loma, lai īstenotu stratēģiskos darbības virzienus un veidotu mūsdienīgu organizācijas kultūru, kā arī, tai ir svarīga loma plānotās Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas projekta sekmīgas norises nodrošināšanā. 

Pārmaiņu vadības komunikācijas pamatuzdevums ir veidot interaktīvu un abpusēju dialogu ar Latvijas Bankas darbiniekiem, nodrošinot informāciju un izpratni par organizācijas stratēģiju, plānotajiem un īstenotajiem pārmaiņu procesiem. Pārmaiņu projektu komunikācijas vadītājs, cieši sadarbojoties ar vadības komandu, integrācijas projekta komandu un pārējiem kolēģiem, stiprinās darbinieku iesaisti pārmaiņu projektos. Kā profesionāls izaicinājums būs mūsdienīga un atvērta darba devēja tēla veidošana, pilnveidojot organizācijas kultūru un iedzīvinot interaktīvu dialogu dažādos komunikācijas kanālos. 

Aicinām pievienoties pārmaiņu komunikācijas profesionāli, kurš/-a pārzina efektīvākos organizācijas  stratēģijas komunikācijas darbiniekiem veidus, izprot organizācijas kultūras veidošanas elementus, spēj strādāt partnerībā ar vadības komandu un pārējiem darbiniekiem, spēj atrast radošus, mūsdienīgus iekšējās komunikācijas risinājumus, lai iesaistītu darbiniekus, spēj konstruktīvi argumentēt un strukturēti sagatavot informāciju. Mums ir svarīga pieredze pārmaiņu projektu vadībā un pārmaiņu komunikācijā. 

Ja redzi sev profesionālu izaicinājumu, aicinām Tevi pievienoties Latvijas Bankas komandai kā 

pārmaiņu projektu komunikācijas vadītājam 

(darba līgums uz noteiktu laiku – 1,5 gadi) 

Tavi galvenie pienākumi būs izstrādāt un īstenot Latvijas Bankas pārmaiņu vadības komunikācijas stratēģiju, kas veicinātu darbinieku izpratni par organizācijas mērķiem, pārmaiņām, notiekošajām aktivitātēm un citām organizācijai nozīmīgām tēmām. 

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība – bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs; 
 • vismaz četru gadu darba pieredze komunikāciju jomā un līdzdalība pārmaiņu projektos, pieredze iekšējās komunikācijas nodrošināšanā;
 • izpratne par valsts pārvaldes institūciju darbību, mērķiem un lomu; 
 • pieredze iekšējās komunikācijas procesu efektivitātes izvērtēšanā;
 • pieredze darbā ar mūsdienu komunikācijas rīkiem un informācijas tehnoloģijas platformām;
 • iniciatīva, precizitāte, spēja pieņemt lēmumus, īstenot tos un uzņemties atbildību; 
 • ļoti labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes; 
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski).

Piedāvājam:

 • profesionālu izaicinājumu un attīstību, veidojot atvērtu un mūsdienīgu centrālo banku;
 • unikālu iespēju piedalīties plānotās divu organizāciju integrācijas projektā;
 • iespēju piedalīties starptautiskos projektos Eiropas Centrālo Banku sistēmas ietvaros;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 2 900 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 

Pieteikumu ar pārmaiņu projektu komunikācijas pieredzes stāstu, LinkedIn profilu vai CV gaidīsim līdz 2021. gada 31. jūlijam uz e-pastu Atlase@bank.lv vai andzelika.berga@bank.lv, ja nepieciešama papildu informācija tālr. 67022308.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti konkursa nākamajai atlases kārtai!

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.