en
Aktualizēts: 09.09.2020

Zināšanu centra speciālista amata vieta (iesniegšanas termiņš - 29.09.2020.)

Izpratne par ekonomikas un finanšu pamatlikumiem un notikumiem ir vajadzīga, lai cilvēks pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, pieņemtu līdzsvarotus lēmumus, spētu labāk konkurēt darba tirgū. Tādēļ ekonomikas politikas veidotājiem, tai skaitā centrālajai bankai, viens no uzdevumiem ir spēt izskaidrot norises tautsaimniecībā un ar tām saistītos lēmumus.

Ja ekonomika ir jūsu tēma un spēja izskaidrot ir jūsu talants, ja jums ir attiecīga izglītība, ja jūs interesē redzēt, ka jūsu darbs uzlabo ekonomikas izpratni, aicinām pievienoties mūsu komandai kā

Latvijas Bankas zināšanu centra speciālistu/i

Komunikācijas pārvaldē (darbs uz noteiktu laiku)

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • pārzināt Latvijas Bankas zināšanu centra "Naudas pasaule" (tālāk tekstā – ZC) struktūru un īstenot tā darbības koncepciju;
 • vadīt apmeklētāju grupu un individuālo apmeklētāju ekskursijas latviešu, angļu un krievu valodā klātienē un attālināti;
 • regulāri papildināt zināšanas un izpratni par pasaules, eiro zonas un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un Latvijas Bankas lomu tajās. Paaugstināt apmeklējumu vadīšanas kvalifikāciju;
 • kontrolēt ZC stendu un multimediju, un attālinātā apmeklējuma saturu, pārbaudot tā patiesumu un aktualitāti;
 • piedalīties ZC ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanā;
 • veikt ZC vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi, sagatavot stendu un multimediju aplikāciju, un attālinātu mācību līdzekļu skices un projektus. Koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem ZC satura radīšanas vai pārveides procesā;
 • regulāri veikt ZC darbības un satura kvantitatīvo un kvalitatīvo novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u.tml.;
 • plānot, organizēt un vadīt ZC notiekošos pasākumus klātienē un attālināti.

 

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) izglītībā vai sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finansēs, vadībā vai komunikācijā) vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz triju gadu darba pieredze ekonomikas, izglītības vai komunikācijas jomā;
 • zināšanas un izpratne par Latvijas Bankas un Eirosistēmas mērķiem un darbību;
 • zināšanas un izpratne par Latvijas, eiro zonas un globālo finanšu politiku;
 • komunikācijas prasme darbam ar apmeklētājiem individuāli un grupās, spēja pielāgoties sarunu biedra interesei un izpratnes līmenim;
 • prasme darbā ar attālinātas saziņas rīkiem (MS Teams, Zoom, Webex u.tml.), izpratne par mācību organizēšanu un spēja vadīt attālinātas mācības;
 • prasme orientēties drukātos un tiešsaistes informācijas avotos – publikācijās, pētījumos, makroekonomiskās statistikas krājumos un datubāzēs;
 • laba balss un publiskās runas dotības;
 • teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 • izpratne par interaktīva satura veidošanas nosacījumiem prezentācijās;
 • spēja un gatavība ātri pielāgoties pārmaiņām, reaģēt uz neparedzētām situācijām, vēlme pilnveidot sava un komandas darba kvalitāti;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta sekmīga iepriekšējā pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā izglītības un ekonomikas jomā.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 1800.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 29. septembrim uz e-pasta adresi  Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai – praktiskajam uzdevumam!

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi.

Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050,

e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.