en
Aktualizēts: 02.07.2020

Kasiera amata vieta (iesniegšanas termiņš - 20.07.2020.)

Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes uzdevums ir nodrošināt skaidrās naudas aprites procesu Latvijā, emitējot eiro banknotes un monētas, sniedzot skaidrās naudas apstrādes pakalpojumus kredītiestādēm, kā arī nodrošinot kases pakalpojums iedzīvotājiem.

Ja esi atbildīgs, precīzs un uz klientiem orientēts aicinām Tevi pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

kasieri

Kases un naudas apgrozības pārvaldē

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • skaidrās naudas operāciju veikšana, tai skaitā, eiro naudas zīmju nominālu maiņa, bojātu eiro naudas zīmju apmaiņa un latu apmaiņa pret eiro;
 • stipri bojāto eiro naudas zīmju, bojāto numismātikas monētu un naudas zīmju ar viltojuma pazīmēm pieņemšana identifikācijai;
 • eiro apgrozības monētu komplektu, eiro kolekcijas un piemiņas un latu jubilejas un piemiņas monētu pārdošana;
 • www.e-monetas.lv pirkumu izsniegšana klientiem;
 • ar naudu un naudas vērtībām saistītu darījumu ievadīšana Latvijas Bankas informācijas sistēmās;
 • klientu apkalpošana un konsultēšana.

Nepieciešamās prasmes un spējas: 

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (4. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – grāmatvedībā, finansēs, banku lietās un apdrošināšanā)
 • vismaz divu gadu darba pieredze skaidrās naudas aprites jomā un klientu apkalpošanā pēdējo triju gadu laikā;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office)
 • izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un saistīto jomu prasību ievērošanu.

Piedāvājam: 

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu, sākot no 1400.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, sociālas garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 20. jūlijam pa e-pastu Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv , papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade .

Galvenā risku speciālista amata vieta (iesniegšanas termiņš - 10.07.2020.)

Latvijas Bankas Darbības risku vadības pārvalde nodrošina darbības risku identificēšanu, analīzi, novērtēšanu, risku ierobežošanas pasākumu sagatavošanu un īstenošanu valsts centrālajā bankā. Viens no svarīgākajiem virzieniem šai darbā ir kiberdrošības veicināšana.

Ja Tev ir pieredze informācijas sistēmu infrastruktūras drošības jomā, kā arī prasmes prognozēt notikumu attīstību, ja Tev ir atbilstoša izglītība un interese strādāt centrālajā bankā, nodrošinot tās uzdevumu nepārtrauktu un drošu izpildi, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

galveno risku speciālistu

Darbības risku vadības pārvaldē

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • kiberrisku identificēšana, analīze un novērtēšana, pārskatu par minēto jomu sagatavošana dažādām mērķauditorijām, līdzdalība normatīvo aktu izstrādē un pilnveidē;
 • kiberdrošības ietvara pilnveides priekšlikumu gatavošana un īstenošana, t.sk. kiberdrošības risinājumu izpēte, darbinieku izglītošana kiberrisku jomā;
 • kibernoturības testu utml. praktisku aktivitāšu sagatavošana, organizēšana un dalība to īstenošanā, t.sk. sadarbībā ar ārējiem kiberdrošības ekspertiem.

 Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) informāciju tehnoloģijās vai datorzinātnē;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze informācijas sistēmu un tehnoloģiju drošības jomā, t.sk. pieredze kiberrisku identificēšanā, analizēšanā un novērtēšanā;
 • starptautiskais sertifikāts informācijas drošības vai kiberdrošības jomā (CEH, CPTE, CISSP vai līdzvērtīgi) tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • zināšanas par informācijas sistēmu un tehnoloģiju, t.sk. informācijas sistēmu infrastruktūras uzbūvi, t.sk. kiberdrošības standartiem, to prasībām un praktisko pielietojumu;
 • zināšanas par aktuālajiem informācijas sistēmu un tehnoloģiju, t.sk. informācijas sistēmu infrastruktūras apdraudējumiem un kiberriskiem, kā arī spējas prognozēt šo apdraudējumu un risku attīstību;
 • prasmes pārbaudīt informācijas sistēmu un tehnoloģiju drošību, t.sk. informācijas sistēmu infrastruktūras ievainojamību, kā arī piedalīties to novēršanas pasākumu plānošanā un īstenošanā;
 • pieredze normatīvo dokumentu sagatavošanā;
 • uzmanība un precizitāte darba uzdevumu pildīšanā, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu, spēja strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas, t.sk. profesionālās terminoloģijas pārzināšana (rakstiski un mutiski).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

(Mēneša darba algas amplitūda no 2900 EUR līdz 3900 EUR)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 10. jūlijam uz e-pastu Atlase@bank.lv .

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv, papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade.