Juriskonsulta amata vieta
Juridiskajā pārvaldē (darba līgums uz noteiktu laiku)
(iesniegšanas termiņš - 25.01.2019.)

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) tiesību zinātnēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze juridiskā jomā;
 • zināšanas un darba pieredze darbā ar saimnieciskajiem līgumiem, administratīvajās tiesībās un procesā, kā arī publisko iepirkumu jomā;
 • zināšanas par valsts pārvaldes regulējumu;
 • zināšanas darba un darba aizsardzības tiesību jomā, kā arī Eiropas Savienības tiesību aktu sistēmas un ES institucionālās sistēmas pārzināšana tiks uzskatīta priekšrocību;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē;
 • precizitāte pienākumu izpildē, patstāvīga analītiskā darba iemaņas, spēja organizēt darbu, strādāt komandā un nodrošināt uzdevumu savlaicīgu izpildi;
 • augsta atbildība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, labas komunikācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (rakstiskas un mutiskas);
 • pieredze tiesvedībā un papildu svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Nozīmīgākie darba pienākumi

 • Latvijas Bankas darbības nodrošināšanai nepieciešamo saimniecisko līgumu sagatavošana un izvērtēšana, darbs ar iepirkumu dokumentāciju;
 • iekšējo normatīvo aktu projektu un citu dokumentu projektu sagatavošana un izvērtēšana, iekšējo juridisko konsultāciju sniegšana un atzinumu sagatavošana;
 • saņemtās korespondences izskatīšana un atbilžu savlaicīga sagatavošana.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

(Mēneša darba algas amplitūda no 1280 EUR līdz 1980 EUR)

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. gada 25. janvārim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv. Uzziņas pa tālr. 67022318.


Darba piedāvājumi Eiropas Centrālajā bankā

Par Eiropas Centrālās bankas izsludinātajiem konkursiem uz brīvām amata vietām var uzzināt šeit: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html