en
Aktualizēts: 28.01.2020

Vecākā ekonomista amata vieta (iesniegšanas termiņš 10.02.2020.)

Starptautiskās attiecības nodrošina iespēju Latvijas Bankai īstenot Latvijas interešu pārstāvību ārpus valsts robežām. Starptautisko attiecību uzturēšana un attīstība ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem, kas palīdz nodrošināt tās iesaisti Eiropas Savienības procesos un sadarbību ar starptautiskajām un ārvalstu finanšu institūcijām.

Ja Jūs interesē ES un globālo ekonomisko un finanšu procesu un ekonomiskās politikas analīze, ir izpratne par ģeopolitiskiem procesiem, ir vēlme pētīt dažādu globālo ekonomikas un finanšu tendenču attīstību un to ietekmi uz Latviju un Jums ir attiecīga izglītība, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

vecāko ekonomistu

Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Starptautisko attiecību un protokola daļā
(darba līgums uz noteiktu laiku)

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • analizēt Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Savienības institūciju un citu institūciju iniciatīvas par jautājumiem, kas ir Latvijas Bankas kompetencē, pastāvīgi sekot to attīstībai;
 • izstrādāt un koordinēt Latvijas Bankas pozīcijas/viedokli par ES un starptautisko finanšu institūciju politikas jautājumiem un nodrošināt tās interešu pārstāvēšanu, sadarbojoties ar citām institūcijām;
 • veikt analīzi un prezentēt tās rezultātus par citiem Latvijas Bankai svarīgiem jautājumiem starptautiskās ekonomikas un finanšu jomā.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā) vai dabas zinātnēs (vēlams – matemātikā vai statistikā);
 • darba pieredze ekonomikas un/vai finanšu analīzes jomā;
 • labas zināšanas makroekonomikas teorijā, finanšu analīzē, finanšu tirgos un finanšu stabilitātes jautājumos;
 • par priekšrocību tiks uzskatītas zināšanas par starptautisko finanšu institūciju un citu ES institūciju darbības principiem;
 • zināšanas par Latvijas un starptautiskās finanšu sistēmas darbību;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office).

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

(Mēneša darba algas amplitūda no 1500 EUR līdz 2200 EUR).

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ.Nr. LV90000158236, Kr. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, e-pasts: datuaizsardziba@bank.lv, papildu informācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 10. februārim pa e-pastu Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.

Finanšu riska vadītāja amata vieta (iesniegšanas termiņš 28.02.2020.)

Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas Latvijas Bankai jāīsteno tāpat kā pārējām valstu centrālajām bankām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, kuras ieviesušas eiro, un Eiropas Centrālajai bankai, strādājot vienotā sistēmā – Eirosistēmā –, ir finanšu aktīvu pārvaldīšana. Latvijas Bankas ārējās rezerves, zelts un pārējie finanšu ieguldījumi veido 5.6 mljrd. eiro. Latvijas Banka finanšu aktīvus iegulda drošos un likvīdos finanšu instrumentos, galvenokārt ES valstu valdības un ASV valdības, to aģentūru un starptautisko organizāciju emitētos parāda vērtspapīros, kā arī banku un komercsabiedrību emitētos augstas kvalitātes parāda vērtspapīros, ar aktīviem nodrošinātos parāda vērtspapīros un attīstīto valstu uzņēmumu akcijās. Viens no veiksmīgas ieguldījumu pārvaldīšanas stūrakmeņiem ir riska vadība un kontrole, kā arī stratēģiskā aktīvu izvietojuma noteikšana.

Lai nodrošinātu Latvijas Bankas finanšu aktīvu pārvaldīšanu, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai

finanšu riska vadītāju

Tirgus operāciju pārvaldes
Riska vadības daļā

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 • nodrošināt detalizētu finanšu aktīvu portfeļu riska pārskatu sagatavošanu;
 • nodrošināt ieguldījumu stratēģiju un peļņas sadalījuma analīzi;
 • nodrošināt datu precizitātes/atbilstības pārbaudi;
 • piedalīties optimālā ieguldījumu stratēģiskā izvietojuma noteikšanas un riska modelēšanas metodikas attīstībā.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 • akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) dabas zinātnēs – matemātikā, statistikā vai datorzinātnē – ar specializāciju programmēšanā un pierādītām zināšanām finanšu instrumentu tirgos vai sociālajās zinātnēs – ekonomikā, finanšu vai biznesa vadībā – kombinācijā ar pierādītām zināšanām matemātikā;
 • vismaz četru gadu darba pieredze finanšu jomā (finanšu ieguldījumu, riska vadības vai finanšu analīzes jomā);
 • izpratne par finanšu jēdzieniem un finanšu tirgiem, t.sk. fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgu;
 • padziļinātas zināšanas finanšu matemātikā un datu apstrādē/analīzē;
 • spēja strādāt individuāli, saglabājot iesaisti komandas kopīgo mērķu īstenošanā;
 • ļoti labas analītiskā darba iemaņas, attīstīta spēja prezentēt darba rezultātus rakstiski un mutiski;
 • augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē, augsta stresa noturība;
 • ļoti labas angļu un latviešu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 • zināšanas un pieredze darbā ar R/Matlab/Python;
 • datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office, MS Excel);
 • priekšroka tiks dota kandidātiem ar diplomēta finanšu analītiķa (Chartered Financial Analyst; CFA) sertifikātu vai citu līdzvērtīgu starptautiski atzītu sertifikātu.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

(Mēneša darba algas amplitūda no 2600 EUR līdz 3100 EUR.)

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Banka, reģ. Nr. LV90000158236, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050,
e-pasta adrese: datuaizsardziba@bank.lv , papildinformācija par personas datu apstrādi Latvijas Bankā
https://www.bank.lv/par-mums/noderigi/personas-datu-apstrade. 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2020. gada 28. februārim uz e-pasta adresi Atlase@bank.lv.

Uzziņas pa tālr. 67022318.