Maksājumu sistēmu vecākā eksperta amata vieta
(iesniegšanas termiņš - 04.06.2018)

Starpbanku maksājumu sistēmas ir bezskaidras naudas aprites mugurkauls un neatņemama stabilas finanšu tirgus infrastruktūras sastāvdaļa. Maksājumu sistēmu raitas darbības nodrošināšana ir viens no Latvijas Bankas pamatuzdevumiem. Latvijas Banka kā pirmā Eiro zonā uzsāka piedāvāt bankām inovatīvo zibmaksājumu servisu – iespēju pārskaitīt naudu starp bankām dažu sekunžu laikā jebkurā diennakts laikā, t.sk. brīvdienās uz svētku dienās.

Ja inovatīva un sistēmiska domāšana un tehnisku nianšu ātra uztvere ir jūsu būtiska iezīme, ja jums ir attiecīga izglītība, ja jūs interesē redzēt, kā jūsu idejas un ieguldījums nodrošina Latvijas Bankas maksājumu sistēmu nepārtrauktu attīstību, aicinām pievienoties Latvijas Bankas komandai kā

maksājumu sistēmu vecāko ekspertu/i
Maksājumu sistēmu pārvaldē

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 •        piedalīties Latvijas Bankas maksājumu sistēmu attīstības projektos, tai skaitā starptautiskā sadarbībā ar pārējām Eiropas Savienības centrālajām bankām un tirgus dalībniekiem;
 •        nodrošināt Latvijas Bankas starpbanku maksājumu sistēmu ikdienas operācijas;
 •        piedalīties sistēmu jaunu servisu un pakalpojumu ieviešanā un testu koordinēšanā ar Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem;
 •        konsultēt un sniegt atbalstu Latvijas finanšu tirgus dalībniekiem;
 •        piedalīties maksājumu sistēmu operacionālo procedūru un normatīvo dokumentu izstrādē.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 •        akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – biznesa vadībā vai ekonomikā) vai informācijas tehnoloģijās;
 •        vismaz četru gadu darba pieredze finanšu vai informācijas tehnoloģiju jomā;
 •        zināšanas un izpratne par maksājumu sistēmu darbības principiem;
 •        zināšanas un izpratne par projektu vadību;
 •        zināšanas izpratne par darbības nepārtrauktības un citu operacionālo risku pārvaldību;
 •        par priekšrocību tiks uzskatīta procedūru, instrukciju vai normatīvo aktu sagatavošanas pieredze;
 •        augsta atbildība, uzmanība un precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 •        labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 •        ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 •        datorzināšanas pieredzējuša lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 •        interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 •        iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 •        dalību starptautiskos projektos;
 •        ieguldījumam atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 4. jūnijam (pasta zīmogs) Latvijas Bankas Personāla pārvaldei (K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu Atlase@bank.lv . Uzziņas pa tālr. 67022318.

Latvijas Bankas zināšanu centra speciālista amata vieta
(iesniegšanas termiņš - 03.06.2018)

Izpratne par ekonomikas un finanšu pamatlikumiem un notikumiem ir vajadzīga, lai cilvēks pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, pieņemtu līdzsvarotus lēmumus, spētu labāk konkurēt darba tirgū. Tādēļ ekonomikas politikas veidotājiem, tai skaitā centrālajai bankai, viens no uzdevumiem ir spēt izskaidrot norises tautsaimniecībā un ar tām saistītos lēmumus.

Ja ekonomika ir jūsu tēma un spēja izskaidrot ir jūsu talants, ja jums ir attiecīga izglītība, ja jūs interesē redzēt, ka jūsu darbs uzlabo ekonomikas izpratni, aicinām pievienoties mūsu komandai kā

Latvijas Bankas zināšanu centra speciālistu/i
Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldē

Nozīmīgākie darba pienākumi:

 •        pārzināt Latvijas Bankas Zināšanu centra "Naudas pasaule" (tālāk tekstā – ZC) struktūru un īstenot tā darbības koncepciju;
 •        vadīt apmeklētāju grupu un individuālo apmeklētāju ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā;
 •        regulāri papildināt zināšanas un izpratni par pasaules, Eirozonas un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un Latvijas Bankas lomu tajās. Paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju;
 •        kontrolēt ZC stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu, pārbaudot tā patiesumu un aktualitāti. Piedalīties ZC ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanā;
 •        veikt ZC vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi, sagatavot stendu un multimediju aplikāciju skices un (iespēju robežās) projektus. Koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem ZC stendu un multimediju radīšanas vai pārveides procesā;
 •        regulāri veikt ZC darbības un satura kvantitatīvo un kvalitatīvo novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u.tml.;
 •        plānot, organizēt un vadīt ZC notiekošos pasākumu.

Nepieciešamās prasmes un spējas:

 •        akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) izglītībā vai sociālajās zinātnēs (vēlams  – ekonomikā,  finansēs, vadībā vai komunikācijā) vai humanitārajās zinātnēs;
 •        vismaz triju gadu darba pieredze ekonomikas, izglītības vai komunikācijas jomā;
 •        zināšanas un izpratne par Latvijas Bankas un eirosistēmas mērķiem un darbību;
 •        zināšanas un izpratne par Latvijas, eiro zonas un globālo finanšu politiku;
 •        komunikācijas prasme darbam ar apmeklētājiem individuāli un grupās, spēja pielāgoties sarunu biedra interesei un izpratnes līmenim;
 •        laba balss un publiskās runas dotības;
 •        prasme orientēties drukātos un tiešsaistes informācijas avotos – publikācijās, pētījumos, makroekonomiskās statistikas krājumos un datubāzēs;
 •        teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutiski un rakstiski);
 •        datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office);
 •        izpratne par interaktīva satura veidošanas nosacījumiem prezentācijās; 
 •        spēja un gatavība ātri pielāgoties pārmaiņām, reaģēt uz neparedzētām situācijām, vēlme pilnveidot sava un komandas darba kvalitāti;
 •        par priekšrocību tiks uzskatīta sekmīga iepriekšējā pieredze līdzīgu pienākumu veikšanā izglītības un ekonomikas jomā

Piedāvājam:

 •  interesantu un atbildīgu darbu sakārtotā un ērtā darba vidē;
 •  iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un kvalifikāciju un paplašināt zināšanas;
 •  ieguldījumam atbilstošu atalgojumu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 3. jūnijam (pasta zīmogs) Latvijas Bankas Personāla pārvaldei (K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050) vai pa e-pastu atlase@bank.lv . Uzziņas pa tālr. 67022318.


Darba piedāvājumi Eiropas Centrālajā bankā

Par Eiropas Centrālās bankas izsludinātajiem konkursiem uz brīvām amata vietām var uzzināt šeit: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html