Darba piedāvājumi Latvijas Bankā

Komunikācijas projektu vadītāja amata vieta
(iesniegšanas termiņš - 26.06.2017.)

Izpratne par ekonomikas un finanšu pamatlikumiem un notikumiem ir vajadzīga, lai cilvēks pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības dzīvē, pieņemtu līdzsvarotus lēmumus, spētu labāk konkurēt darba tirgū. Tādēļ ekonomikas politikas veidotājiem, tai skaitā centrālajai bankai, viens no uzdevumiem ir spēt izskaidrot norises tautsaimniecībā un ar tām saistītos lēmumus. Šai laikmetā komunikācija ar sabiedrību strauji attīstās digitalizācijas un vizualizācijas virzienā, mainās uztveres ātrums un veids, kā informācija tiek uzņemta, saprasta un lietota.

Ja komunikācija digitālajā vidē ir jūsu darbs un hobijs, ja jums ir attiecīga izglītība, ja jūs interesē redzēt zinošu cilvēku kā sava darba rezultātu, 

Latvijas Bankas komandai kā

komunikācijas projektu vadītāju

Galvenie darba pienākumi:

 • vizuālo un audiovizuālo materiālu, t.sk. fotogrāfiju, ilustrāciju, infografiku, video ziņu un stāstu sagatavošana – gan patstāvīgi, gan koordinējot iesaistītās puses;
 • komunikācija Latvijas Bankas interneta vietnēs un sociālajos tīklos;
 • līdzdalība saprotamas, iesaistošas un arī atraktīvas digitālās komunikācijas plānošanā.

Prasības:

 • akadēmiskā augstākā izglītība bakalaurs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis) sociālajās zinātnēs (vēlams – informācijas un komunikācijas zinātnēs, ekonomikā), humanitārajās zinātnēs (vēlams – dizainā, datordizainā, audio vizuālajā mediju mākslā) vai informācijas tehnoloģijās;
 • ne mazāk kā četru gadu darba pieredze sabiedrisko attiecību, žurnālistikas vai interneta vietņu veidošanas vai uzturēšanas jomā;
 • interneta vietņu vispārējo uzbūves, dizaina un lietojamības principu un lietotāja uztveres iekšējās un ārējās komunikācijas metožu un principu pārzināšana;
 • zināšanas mūsdienu komunikācijas un informācijas tehnoloģijās;
 • brīva angļu valodas pārvaldīšana, t.sk. teicama lietišķās rakstības prasme;
 • iniciatīva, radošums, uzmanība un precizitāte darbu uzdevumu pildīšanā, augsta atbildības sajūta par darba rezultātu.

Piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu sakārtotā vidē;
 • iespēju pilnveidot savas profesionālās prasmes un papildināt zināšanas;
 • ieguldījumam atbilstošu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.  

Pieteikties:

Sūtot pieteikuma vēstuli un CV līdz 2017. gada 26. jūnijam (pasta zīmogs) Latvijas Bankas Personāla pārvaldei (K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050) vai pa e-pastu Atlase@bank.lv . Uzziņas pa tālr. 67022318.

Vizualdigitalists

Darba piedāvājumi Eiropas Centrālajā bankā

Par Eiropas Centrālās bankas izsludinātajiem konkursiem uz brīvām amata vietām var uzzināt šeit: https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html