Publicēts: 20.03.2019. Aktualizēts: 20.03.2023.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājs Pēters Putniņš un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs ir parakstījuši Ziemeļu un Baltijas valstu saprašanās memorandu, kas ir labas gribas vienošanās šajā reģionā veicināt finanšu stabilitāti. Memorandu paraksta visu iesaistīto valstu finanšu ministri, regulatoru vadītāji un centrālo banku vadītāji.

Saprašanās memoranda parakstītāji tiksies vismaz reizi gadā, lai pārrunātu aktuālo finanšu situāciju reģionā. Tāpat vienošanās paredz apmainīties ar reģiona finanšu stabilitātei nozīmīgu informāciju, uzturēt kontaktpersonu sarakstu, kā arī rosināt un lemt par kopīgiem pasākumiem reģiona sadarbībai finanšu stabilitātes veicināšanā. Memoranda ietvaros var tikt veidotas arī darba grupas specifisku ar finanšu stabilitāti saistītu tēmu izpētei.

Saprašanās memorandu ir parakstījuši arī Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.

Jaunais saprašanās memorands aizvieto iepriekš starp Ziemeļu un Baltijas valstīm noslēgto vienošanos, kas bija parakstīta 2010. gadā. Memorands ir labas gribas izpausme un nav juridiski saistošs.

Ziemeļu un Baltijas valstu saprašanās memorandsPDF