Publicēts: 18.03.2011. Aktualizēts: 11.05.2022.

Biļetens "Latvijas Maksājumu Bilance" (ISSN 1691-998X) iznāk reizi gadā (trešajā mēnesī pēc pārskata perioda beigām) latviešu un angļu valodā.

Līdz 2013. gadam valsts maksājumu bilance šajā biļetenā publicēta atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" 5. izdevuma prasībām, bet, sākot ar 2014. gadu – atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevuma prasībām. Tā sniedz pilnīgu priekšstatu par ekonomiskajiem darījumiem starp Latvijas rezidentiem un pārējo pasauli (nerezidentiem). Izdevumā publicēta arī Latvijas starptautisko investīciju bilance, Latvijas ārējā parāda dati un ārvalstu tiešo investīciju dati darbības veidu un valstu dalījumā.

Izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā. Latvijas maksājumu bilances dati, sākot ar 2000. gada janvāri, pieejami Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS.\

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010