Eiropas statistikas diena
Pēc Eiropas Statistikas padomdevēju komitejas (ESAC) iniciatīvas, kā arī ar Eiropas Statistikas sistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas atbalstu 20. oktobri turpmāk atzīmēs kā Eiropas statistikas dienu.

Par Latvijas Bankas darbību statistikas jomā

Eiro zonas statistika