en

Lai atvērtu norēķinu kontu norēķiniem eiro Latvijas Bankā, kredītiestāde un krājaizdevu sabiedrība iesniedz:

  • Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresētu pieteikumu par norēķinu konta atvēršanu, kurā norādīts norēķinu konta atvēršanas mērķis un izvēlētais informācijas apmaiņas veids (brīvā formā);
  • dokumentu, kas apliecina personas, kurai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības vārdā ir tiesības atvērt norēķinu kontu un parakstīt maksājuma rīkojumus, pilnvaras;
  • notariāli vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības apliecinātu pilnvarotās personas paraksta paraugu;
  • pilnvarotās personas kontaktinformāciju;
  • to pilnvaroto personu sarakstu, kurām ir tiesības iesniegt un saņemt Latvijas Bankā kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības maksājuma rīkojumus, kā arī citu ar norēķiniem saistītu informāciju.
Tālrunis jautājumiem un konsultācijām:
67022352.