Maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību Latvijas Banka veic saskaņā ar "Eirosistēmas pārraudzības politikas ietvaru" (Eurosystem oversight policy framework) sadarbībā ar pārējām Eirosistēmas centrālajām bankām.

Liela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzība

Eiro zonas tirgus infrastruktūras pamats ir liela apjoma (sistēmiski nozīmīgas) maksājumu sistēmas. Pārraudzībā galvenā uzmanība tiek pievērsta tieši šādām sistēmām, mazinot sistēmisko risku visā finanšu sistēmā kopumā.

Liela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzība

TARGET2 
TARGET2-Latvija

Vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzība

Liela daļa maksājumu tiek veikta, izmantojot vērtspapīru nodrošinājumu u.c. finnšu nodrošinājumu, kuru uzskaita vērtspapīru norēķinu un klīringa sistēmās. Problēmas šajās sistēmās varētu izraisīt arī maksājumu sistēmu darbības traucējumus un apgrūtināt Eirosistēmas monetārās politikas īstenošanu. Tādēļ nepieciešama arī vērtspapīru norēķinu pārraudzība.

Vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzība

TARGET2 vērtspapīriem vērtspapīru norēķinu platforma
Latvijas Centrālais depozitārijs

Neliela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzība

Neliela apjoma maksājumu sistēmas apstrādā:

 • lielu skaitu
 • neliela apjoma klientu maksājumu (naudas pārskaitījumus un karšu maksājumus).
 • Lai gan šādas sistēmas parasti nav sistēmiski nozīmīgas, to raita darbība ir būtiska plašam personu lokam. Šādām sistēmām tiek piemērotas zemākas pārraudzības prasības nekā sistēmiski nozīmīgām maksājumu sistēmām.

  Neliela apjoma maksājumu sistēmu pārraudzība

  Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS)
  First Data Latvia

  Maksājumu instrumentu pārraudzība

  Eirosistēmas pārraudzības pilnvaras iekļauj arī to maksājumu instrumentu pārraudzību, kuri ir maksājumu sistēmas neatņemama sastāvdaļa. To plaša lietošana prasa augstu drošību un efektivitātes līmeni, lai nodrošinātu sabiedrības uzticēšanos eiro un veicinātu tautsaimniecības attīstību.

  Maksājumu instrumentu pārraudzība

  Latvijas maksājumu statistika

  Pārmaiņu katalizators