Vienotās euro maksājumu telpas (SEPA - Single Euro Payment Area) mērķis ir radīt integrētu euro elektronisko maksājumu tirgu, kurā nebūtu atšķirības starp iekšzemes un pārrobežu maksājumiem. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 260/2012 jeb t.s. SEPA beigu datuma regula, ar ko nosaka tehniskās un darbības prasības kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem, paredz, ka, sākot ar 2014. gada 1. augustu, SEPA telpā maksājumi tiek izpildīti, pamatojoties uz unikālo maksājumu konta identifikatoru - IBAN*.

SEPA beigu datuma regula nosaka, ka SEPA telpā, t.sk. Latvijā, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, iekšzemes maksājumiem maksājumu pakalpojumu sniedzējs vairs neprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu lietotajam norādīt maksātāja vai maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC*. Līdzīga prasība attiecība uz pārrobežu maksājuma darījumiem piemērojama ar 2016. gada 1. februāri.

Ņemot vērā, ka maksājumu pakalpojumu sniedzēju BIC pirmie četri simboli tiek izmantoti Latvijas IBAN struktūrā, sniedzam skaidrojumu, kā no Latvijas IBAN var noteikt attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR LATVIJAS IBAN

Latvijas IBAN tiek veidots saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) IBAN lietošanas noteikumiem, kas apstiprināti 2013. gada 12. decembrī: http://www.fktk.lv/lv/tiesibu-akti/vispareja/fktk-izdotie-noteikumi/665-2013-12-13-iban-lietosanas-noteikumi.html

Latvijas IBAN struktūra ir aprakstīta starptautiskajā standartā ISO 13616, par kuru reģistrējošā iestāde ir SWIFT: http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf

IBAN SWIFT lv

Piemēram

  Maksājumu pakalpojuma sniedzējs IBAN struktūra BIC
1. BALTIKUMS BANK AS LV**CBBR **** **** **** * CBBR LV22XXX
2. ABLV BANK, AS LV**AIZK **** **** **** * AIZK LV22XXX
3. AS DNB BANKA LV**RIKO **** **** **** * RIKO LV2XXXX
4. AS EXPOBANK LV**LATC **** **** **** * LATC LV22XXX
5 AS "PRIVATBANK" LV**PRTT **** **** **** * PRTT LV22XXX
6. AS "SEB BANKA" LV**UNLA **** **** **** * UNLA LV2XXXX
7. AS "MERIDIAN TRADE BANK" LV**MULT **** **** **** * MULT LV2XXXX
8. "SWEDBANK" AS LV**HABA **** **** **** * HABA LV22XXX
9. SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"BALTICPAY CORPORATION"
LV**BLOI **** **** **** * BLOI LV21XXX
10. BANK M2M EUROPE AS LV**LLBB **** **** **** * LLBB LV2XXXX
11. AKCIJU SABIEDRĪBA "CITADELE BANKA" LV**PARX **** **** **** * PARX LV22XXX
12. AKCIJU SABIEDRĪBA "BALTIC INTERNATIONAL BANK" LV**BLIB **** **** **** * BLIB LV22XXX
13. AKCIJU SABIEDRĪBA "REĢIONĀLĀ INVESTĪCIJU BANKA" LV**RIBR **** **** **** * RIBR LV22XXX
14. LATVIJAS BANKA LV**LACB **** **** **** * LACB LV2XXXX
15. AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS PASTA BANKA" LV**LAPB **** **** **** * LAPB LV2XXXX
16. LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS FLOTES JŪRNIEKU ARODBIEDRĪBAS
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBA "JŪRNIEKU FORUMS"
LV**LKJF **** **** **** * LKJF LV21XXX
17. AS "NORVIK BANKA" LV**LATB **** **** **** * LATB LV22XXX
18. AKCIJU SABIEDRĪBA "RIETUMU BANKA" LV**RTMB **** **** **** * RTMB LV2XXXX
19. RIGENSIS BANK AS LV**RGNS **** **** **** * RGNS LV22XXX
20. SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TRANSACT PRO" LV**TPRO **** **** **** * TPRO LV22XXX
21. VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS PASTS" LV**LPNS **** **** **** * LPNS LV21XXX
22. "STREAMPAY" AS LV**LLST **** **** **** * LLST LV22XXX
23. VALSTS KASE LV**TREL **** **** **** * TREL LV22XXX
24. AKTSIASELTS EESTI KREDIIDIPANK LATVIJAS FILIĀLE LV**MOSB **** **** **** * MOSB LV2XXXX
25. DANSKE BANK FILIĀLE LATVIJĀ LV**MARA **** **** **** * MARA LV22XXX
26. NORDEA BANK AB LATVIJAS FILIĀLE LV**NDEA **** **** **** * NDEA LV2XXXX
27. OP CORPORATE BANK PLC FILIĀLE LATVIJĀ LV**OKOY **** **** **** * OKOY LV2XXXX
28. SVENSKA HANDELSBANKEN AB LATVIJAS FILIĀLE LV**HAND **** **** **** * HAND LV22XXX
29. SIA "FSC EU" LV**FSCE **** **** **** * FSCE LV22XXX
30. SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "TRANSFERTA" LV**TRSF **** **** **** * TRSF LV22XXX

 

BIC saraksts

*IBAN - International Bank Account Number
**BIC - Business Identifier Code