Publicēts: 02.03.2020.

Latvijas Bankas valde ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2019. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2019. gada peļņa ir 27.2 milj. eiro (par 86% lielāka nekā 2018. gadā).

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veica Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2019. gada finanšu pārskatiem no revidentu komercsabiedrības "KPMG Baltics AS" (iepriekšējais nosaukums – "KPMG Baltics SIA").

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 70% jeb 19 milj. eiro no Latvijas Bankas 2019. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Latvijas Bankas kopējā peļņa kopš eiro ieviešanas 2014. gadā ir sasniegusi 144 milj. eiro, no kuriem 96 milj. eiro ieskaitīti valsts ieņēmumos.

Latvijas Banka 2019. gadā turpināja īstenot vairākus sabiedrībai nozīmīgus projektus. Maksājumu jomā Latvijas Banka pērn no visām Baltijas valstīm piesaistīja jaunas kredītiestāžu struktūrvienības dalībai Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā (EKS sistēmā). Kopējais EKS sistēmā veikto maksājumu skaits 2019. gadā palielinājās par 70%. No tiem 6.4 milj. bija zibmaksājumu 1.2 mljrd. eiro vērtībā (2018. gadā – 2.4 milj. zibmaksājumu 494 milj. eiro vērtībā). Turpinot attīstīt zibmaksājumu infrastruktūru, 2019. gadā darbu uzsāka Latvijas Bankas izveidotais starptautiska mēroga Zibsaišu reģistrs, kas ļauj veikt maksājumus, zinot vien saņēmēja tālruņa numuru.

2019. gadā publiskoti vairāki Latvijas Bankas pētījumi par aktuāliem tautsaimniecības jautājumiem, t.sk. darbaspēka rezervēm un pašvaldību budžeta izdevumiem.

2019. gadā Latvijas Banka turpināja attīstīt un modernizēt Kredītu reģistru, t.sk. radot iespēju tajā iekļautās ziņas saņemt arī viedierīcēs. Latvijas Banka rosināja profesionālo skaidrās naudas lietotāju diskusiju par rēķina summu noapaļošanu, ierobežojot ar 1 centa un 2 centu monētu izmantošanu saistītās izmaksas un ietekmi uz vidi, un īstenoja citus nozīmīgus pasākumus (sk. pievienoto infografiku).

Latvijas Banka 2019 gada

Citi jaunumi

29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...
28.04.2023.

Ilgtspējas brokastīs diskutē par ilgtspējas stratēģiju izstrādi

Šodien, 28. aprīlī, norisinājās otrās Latvijas Bankas rīkotās...
28.04.2023.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar maija svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
28.04.2023.

Latvijas Banka piemēro soda naudu akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava"

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi...